Huurtoeslag

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Als u een sociale woning huurt en in verhouding tot uw inkomen veel betaalt aan huur, kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Veel gevraagd over Huurtoeslag

Welke servicekosten moet ik meerekenen bij aanvraag huurtoeslag?

Algemeen

Dit zijn de servicekosten van:

  • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • kosen voor een huismeester;
  • kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Tot een maximum bedrag van € 12,00 per onderdeel.

U kunt deze kosten bij ons navragen via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn {{{organisatie}}}'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Door de servicekosten van een sociale huurwoning komt de huur boven de huurtoeslaggrens uit. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

Wij kunnen u vertellen wat de subsidiale componenten zijn van de servicekosten, oftewel, welke onderdelen van de servicekosten wordt meegerekend in de rekenhuur. U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp

Gaat de huurtoeslag ook omhoog bij de huurverhoging op 1 juli?

Algemeen

Nee, de toeslag wordt niet direct aangepast. Het bedrag dat u maandelijks ontvangt blijft hetzelfde. Begin volgend jaar krijgt u van de Belastingdienst een definitieve berekening van het voorafgaande jaar. Daarin is de jaarlijkse huurverhoging wel verwerkt. Wij geven jaarlijks de huurverhoging door aan de Belastingdienst. Als u te weinig huurtoeslag heeft gekregen wordt dat bij de jaarafrekening verrekend.

Hoe wordt huurtoeslag berekend?

Algemeen

Huurtoeslag wordt berekend op basis van een aantal voorwaarden en factoren. U kunt het beste een proefberekening maken voor uw situatie.

Kan ik in aanmerking komen voor huurtoeslag?

Algemeen

U kunt op de de website van de Belastingdienst een proefberekening maken om te kijken of u voor huurtoeslag in aanmerking kan komen. U kunt de Belastingdienst ook telefonisch bereiken via de Belastingtelefoon: 0800-05 43.

Is mijn woning nog een sociale huurwoning als de huur boven de huurtoeslaggrens komt?

Algemeen

Ja. Als de huurprijs op het moment van tekenen onder de huurtoeslaggrens ligt, blijft uw woning een sociale huurwoning. Door de huurverhoging kan het zijn dat de huurprijs boven de huurtoeslaggrens (€ 879,66 (prijspeil 2024) uitkomt. Bij deze huurverhoging moeten wij ons houden aan de regels die de overheid jaarlijks opstelt voor de inkomensafhankelijke huurverhoging, maar wordt uw woning niet gezien als vrijesector huurwoning. 

Wordt de huurtoeslag automatisch aangepast aan de huur van mijn nieuwe woning?

Algemeen

Nee, u moet zelf de Belastingdienst informeren over uw verhuizing. U kunt het wijzigingsformulier opvragen op de website van de belastingdienst of telefonisch via Belastingtelefoon: 0800-05 43.

Wat moet ik met mijn huurbedrag doen als ik huurtoeslag heb aangevraagd, maar nog 6 tot 8 weken moet wachten tot ik het krijg?

Algemeen

U mag tijdelijk de huur minus de te verwachten huurtoeslag betalen. Zodra u de huurtoeslag met terugwerkende kracht heeft ontvangen, dan dient u dit hele bedrag in één keer aan ons over te maken, zodat u geen huurachterstand meer heeft.

Dit spreekt u af in overleg met de medewerkers van onze afdeling Huurincasso. U kunt contact met hen opnemen via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp.

Wordt het inkomen van kinderen meegeteld bij de aanvraag van huurtoeslag?

Algemeen

Ja, uw kind is een medebewoner en hiervan wordt het inkomen meegerekend voor de huurtoeslag. Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt alleen het inkomen boven € 5.110,- (prijspeil 2022) mee.

Ik wil graag dat de huurtoeslag rechtstreeks naar jullie gaat. Is dat mogelijk?

Algemeen

Nee, huurtoeslag wordt altijd naar uw rekening overgemaakt.

Wanneer krijg ik bericht over de aanvraag van mijn huurtoeslag?

Algemeen

U krijgt binnen acht weken bericht van de Belastingdienst.

Per wanneer gaat de huurtoeslag in?

Algemeen

Per de 1e van de volgende maand, nadat de aanvraag is ingediend bij de Belastingdienst. Om een aanvraag in te kunnen dienen, moet u ingeschreven staan bij de betreffende gemeente en beschikken over een DigiD-account.

Ik heb een huur die hoger is dan de huurgrens voor huurtoeslag, maar mijn inkomen is gedaald. Wat kan ik doen?

Algemeen

U heeft misschien recht op woonkostentoeslag. Dit is een toeslag die u kunt aanvragen wanneer uw inkomen dermate is gedaald en u de huur van uw woning niet meer kunt betalen. 

Neem voor verdere informatie contact op met de afdeling Huurincasso via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp