Erfafscheiding

Het is gebruikelijk om tussen u en uw buren een erfafscheiding te plaatsen. Dit kan een natuurlijke vorm hebben of kan een constructie zijn zoals een schutting of een hekwerk. Het is belangrijk dat u goed met uw buren afstemt voordat u iets wilt plaatsen, wijzigen of veranderen..

Veel gevraagd over Erfafscheiding

Wie is de eigenaar van een schutting?

Algemeen

Staat de schutting op de erfgrens? Dan deelt u de schutting met de buren. Meestal wordt de schutting dan samen geplaatst en samen betaald. Plaatst u de schutting op uw eigen terrein, dan bent u eigen baas over de schutting.

Meer informatie kunt u lezen in de

Brochure Erf- en perceelafscheidingen van de Rijksoverheid

.

Ik wil een schutting / erfafscheiding plaatsen. Hoe hoog mag deze zijn?

Algemeen

Een schutting in de voortuin mag niet hoger zijn dan 1 meter. Een schutting in de achtertuin mag niet hoger zijn dan 2 meter (voorheen was dit 1,80m). Houdt u zich aan de wettelijke voorschriften van de gemeente bij het plaatsen van de schutting / erfafscheiding.

U kunt dit ook nagaan op de website van de gemeente waar u woont.
Gemeente Utrecht: www.utrecht.nl
Gemeente De Ronde Venen: www.derondevenen.nl
Gemeente Montfoort: www.montfoort.nl
Gemeente Woerden: www.woerden.nl.

Meer informatie vindt u via: informatie vergunningsvrij bouwen/schutting plaatsen en: via

Brochure Erf- en perceelafscheidingen van de Rijksoverheid

 

Wie doet het onderhoud aan mijn schutting / scherm?

Algemeen

In de regel onderhoudt Cazas Wonen geen schermen en/of schuttingen. Het onderhoud is voor uzelf.

Is uw schutting omgewaaid of beschadigd door een storm? Neem dan contact op met uw inboedelverzekeraar. U kunt vragen naar het 'huurdersbelang' in de polisvoorwaarden.

Uitzonderingen zijn galerijen en privacy-schermen die aan de woning vastzitten. Deze schermen/ schuttingen/muren worden soms vanuit de bouw geplaatst om de scheiding in de tuinen onderling aan te geven. Ze zijn dan onderdeel van het gehuurde en onderdeel van onderhoud. Cazas Wonen zal dan het onderhoud uitvoeren.

Is het groen achter of voor mijn huis van de gemeente of van Cazas Wonen, waar ligt de erfafscheiding?

Algemeen

U kunt hiervoor contact opnemen met ons via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp, dan gaan wij dit opzoeken.