Hinder en overlast

Waarschijnlijk heeft u er wel eens mee te maken: geluiden of gedrag van uw buren en/of andere omwonenden. We wonen nu eenmaal dicht op elkaar, waardoor dit af en toe voorkomt. De kunst van het prettig samenleven is rekening houden met elkaar. Het is geven en nemen. Ervaart u veel hinder of overlast van omwonenden? Lees dan hieronder de veelgestelde vragen over hinder en overlast.

Wilt u een melding van overlast bij ons indienen? Vul dan de volgende link in: Overlast melden.

Veel gevraagd over Hinder en overlast

Wanneer is er sprake van leefgeluiden en wanneer van overlast? En wat kan Cazas Wonen daarmee?

Algemeen

Iedereen hoort zijn buren wel eens. We noemen dit leefgeluiden. Voorbeelden van leefgeluiden zijn: het doortrekken van een toilet, een wasmachine die centrifugeert, een hond die blaft, het dichtslaan van een deur, klussen in de woning, incidenteel geven van een feestje of het huilen of schreeuwen van een kind. Al deze zaken horen bij normaal woongedrag. Leefgeluiden kunnen als hinderlijk worden ervaren. Wij raden u aan om dit met uw buren te bespreken. Buurtbemiddeling kan daarbij helpen.

Het kan ook zijn dat een bewoner veel meer merkt van zijn of haar buren. Dan kan er sprake zijn van overlast. Er is sprake van overlast wanneer er herhaaldelijk en ernstig inbreuk wordt gedaan op het woongenot van een bewoner. In de nachtelijke uren is er eerder sprake van overlast dan overdag. Wanner er aantoonbaar sprake is van overlast, spannen wij ons in om de overlast te stoppen en de huurder aan te spreken op ‘goed huurderschap’.

Cazas Wonen kan een overlastgevende huurder niet zomaar uit zijn woning zetten. Hiervoor is toestemming nodig van een rechter. Deze toestemming krijgt Cazas Wonen alleen als er een goed overlastdossier is. De overlastklachten moeten onafhankelijk zijn vastgesteld, bv. door de politie. Meldingen van alleen bewoners zijn vaak onvoldoende om een ontruimingsvonnis te krijgen. Gelukkig heeft Cazas Wonen wel andere instrumenten om overlast aan te pakken. Er kan zorg en hulp worden ingeschakeld of er kan een gedragsaanwijzing worden opgelegd.

Op de website Overlast van Buren van bureau Woontalent staat veel informatie en tips om zelf met de buren aan de slag te gaan.

 

Ik wil overlast anoniem melden, kan dit?

Algemeen

Anonieme schriftelijke meldingen over overlast worden in principe niet in behandeling genomen. Weet dat de naam van de melder nooit genoemd wordt tijdens gesprekken met de veroorzaker. Heeft u vragen over anoniem melden of denkt u een goede reden te hebben om toch anoniem te melden? Neemt u dan telefonisch contact met ons op en vraag naar een woonconsulent. 

Ook kunt u via Mijn Cazas Wonen uw overlastmelding doen. Logt u hiervoor in op uw account.

Wat kunt u doen bij overlast van uw buren?

Algemeen

Ga in gesprek met uw buren

 • U en uw buren zijn verantwoordelijk voor de situatie en de oplossing. Voor een goede burenrelatie zijn twee partijen nodig;
 • Cazas Wonen verwacht daarom van haar huurders dat zij de eerste stap zetten naar een oplossing; de klacht bespreekbaar maken;
 • Dit omdat u en uw buren ook in de toekomst met elkaar verder moeten, u blijft buren van elkaar;
 • Buren zijn zich niet altijd bewust van de overlast die u ervaart.

Hoe spreekt u uw buren aan?

 • Ga in gesprek als u zich niet geïrriteerd of boos voelt. Laat eerst uw emotie zakken;
 • Wacht ook niet te lang met het gesprek;
 • Check bij uw buren of het gelegen komt. Is dat niet zo? Maak dan een afspraak voor een ander moment;
 • Bedenk voordat u in gesprek gaat wat u wil zeggen en wat u wil bereiken;
 • Vertel rustig wat u dwars zit, beschuldig niet!;
 • Laat uw buren reageren en luister;
 • Kom met suggesties voor oplossingen;
 • Probeer duidelijke afspraken te maken;
 • Wees bereid om zelf water bij de wijn te doen.

Tips bij hinderlijke leefgeluiden
Goed contact is belangrijk. Het is makkelijker om zaken met elkaar te bespreken als je elkaar kent. Je hebt dan meer begrip voor elkaar.

 • Stelt u zich voor aan nieuwe buren;
 • Groet uw buren of maak een praatje. Toon belangstelling;
 • Kondig feestjes of klussen vooraf aan. Een aangekondigd geluid ervaren buren als minder storend;
 • Biedt hulp aan wanneer u weet dat buren dit kunnen gebruiken.

Op www.problemenmetjeburen.nl vindt u meer informatie en tips over dit onderwerp.

Probeer er dus eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Als u er zelf niet uitkomt, dan kunt u via deze website meer informatie zoeken over Buurtbemiddeling.

Nadat u bovenstaande heeft geprobeerd en u ervaart nog steeds overlast, dan kunt u ook via MijnCazas Wonen uw overlastmelding doen via Overlast melden.

Wat is Buurtbemiddeling en wanneer kan ik Buurtbemiddeling inschakelen?

Algemeen

De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. De bemiddelaars van Buurtbemiddeling zijn vrijwilligers die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen u en uw buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Buurtbemiddeling is niet geschikt in de volgende gevallen. U kunt dan contact opnemen met een woonconsulent van Cazas Wonen:

 • Als een persoon niet in staat is om een gesprek te voeren (bijvoorbeeld bij een psychose of verslaving)
 • Wanneer er een conflict is tussen de huurder en verhuurder
 • Als een conflict bij een juridische instantie in behandeling is
 • Bij een lopende zaak waarbij de woonconsulent al betrokken is 
 • Bij een conflict tussen families
 • Wanneer er geweld bij een conflict wordt gebruikt.

Bij twijfel kunt u altijd contact zoeken met Buurtbemiddeling.

Wat zijn de contactgegevens van Buurtbemiddeling in mijn gemeente?

Algemeen

U kunt zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling voor een aanmelding. Er zijn geen kosten verbonden om u aan te melden voor Buurtbemiddeling. Mocht u nog vragen hebben hierover, dan bespreekt de woonconsulent graag de mogelijkheid van buurtbemiddeling met u en zal u indien gewenst helpen bij het aanmelden voor een gesprek. Instanties zoals de gemeente en politie kunnen u hier desgewenst ook bij helpen. 

Contactgegevens Buurtbemiddeling:

Buurtbemiddeling gemeente De  Ronde Venen
Tympaan De Baat
website: www.tympaan-debaat.nl
e-mail: buurtbemiddeling@stdb.nl
Telnr.: 0297-230 280

Buurtbemiddeling gemeente Woerden
Kwadraad
website: www.kwadraad.nl
e-mail: buurtbemiddeling@kwadraad.nl
Telnr.: 088-9004000 
Mobiel 06-55881072

Buurtbemiddeling gemeente Montfoort
SWOM
website: www.swomontfoort.nl/buurtbemiddeling-montfoort-en-linschoten
Coördinator: Bertineke van Dam
e-mail: b.vandam@swomontfoort.nl
Telnr: 0348-469109

Buurtbemiddeling gemeente Utrecht
U Centraal
website: www.buurtbemiddelingutrecht.nl
e-mail: buurtbemiddeling@u-centraal.nl
Telnr.: 030-2361728

Buurtbemiddeling gemeente IJsselstein
Stichting Pulse
website: https://stichting-pulse.nl/buurtbemiddeling/
e-mail: info@stichting-pulse.nl
telnr: 030 – 686 80 30