Woonfraude? Meld het ons!

Cazas Wonen wil de woonruimte die er is eerlijk verdelen. Daarom komen we in actie als we woonfraude zien. Daarbij gebruikt iemand de woning op een manier die niet mag. Bijvoorbeeld door een woning onder te verhuren.

Wat is woonfraude?

Als een huurder een huurovereenkomst aangaat, gaat hij akkoord met de huurvoorwaarden. Hierin staat dat een huurder zich als goed huurder dient te gedragen. Gebruikt iemand de woning op een manier die niet mag, dan spreken we van woonfraude. Daarbij gaat het vaak om het (illegaal) onderverhuren van de huurwoning, het in gebruik geven aan anderen en zelf niet als hoofdhuurder in de woning wonen. Cazas Wonen doet er alles aan om woonfraude aan te pakken. Als sociale verhuurder willen we de woonruimte die er is eerlijk verdelen. Er is immers krapte op de woningmarkt en er zijn lange wachtlijsten voor woningzoekenden.

Wat zijn voorbeelden van woonfraude?

Leegstand

De huurder is langere tijd niet in en rond de woning gezien. Of iemand komt alleen de post ophalen. Soms is dat omdat iemand het spannend vindt om de huurwoning op te zeggen bij samenwonen. Kijk dan naar onze regeling huisbewaring (zie cazaswonen.nl/kennisbank/huisbewaring).

Onderhuur

De woning wordt onderverhuurd zonder onze toestemming of wordt ‘doorgegeven’ aan vrienden of familie.

Huurder verblijft ergens anders

De huurder woont in een koopwoning en maakt geen gebruik van de huurwoning.

Hoe kun je melden?

Neem contact op via info@cazaswonen.nl of tel. 088-012 90 00. Een medewerker van het team woonfraude bespreekt de melding met je en kan een woonfraudeonderzoek starten.