Tijdelijk leegstaande woningen

Tijdelijk leegstaande woningen

Woningen nodig voor de uitvoering van groot onderhoud
Wanneer Cazas Wonen groot onderhoud uitvoert aan woningen dan zorgen we ervoor dat er een aantal woningen beschikbaar zijn in de omgeving die gebruikt kunnen worden als – zoals wij dat noemen – logeerwoningen. Deze woningen worden tijdens een groot onderhoudsproject beschikbaar gesteld aan bewoners die daarmee even kunnen ontsnappen aan de drukte en hectiek van de werkzaamheden. Met name voor ouderen en mensen met kleine kinderen kan de uitvoering van een dergelijk project in bewoonde staat een belasting zijn. In veel gevallen is een logeerwoning ook noodzakelijk wanneer bewoners kampen met gezondheidsproblemen.

Cazas Wonen richt de woningen helemaal in zodat bewoners hier gedurende enkele dagen of weken kunnen verblijven. Logeerwoningen worden na afronding van een project vaak ook weer gebruikt voor een groot onderhoudsproject dat elders in de buurt of gemeente plaatsvindt. Dit doen we om zoveel als mogelijk kosten te beperken van het opnieuw inrichten van een logeerwoning. Wij zorgen ervoor dat woningen zo kort als mogelijk gebruikt worden voor andere doeleinden (zoals logeerwoning bij groot onderhoudsproject) dan reguliere verhuur, met een maximale termijn van één jaar. Als gevolg van corona en de Wet Natuurbeheer kan dit in sommige gevallen soms wat langer zijn.

Effect van corona
In 2020 hebben we gemerkt welk effect corona heeft op ons onderhoudsprogramma. Veiligheid voor onze bewoners staat altijd voorop. Zeker in deze tijd willen we ieder risico van besmetting voorkomen. Dit betekent dat aannemers veel voorzorgsmaatregelen treffen net als Cazas Wonen. De logeerwoningen worden daarom nu ook veelvuldig gebruikt om fysiek contact tussen aannemer en bewoner te minimaliseren. Deze veiligheidsmaatregelen leiden er niet alleen toe dat we meer logeerwoningen beschikbaar moeten houden voor onze bewoners, maar deze ook langer in gebruik hebben.