Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Veel gevraagd over Servicekosten

Ik wil het maandelijkse bedrag van mijn servicekosten (stookkosten) laten aanpassen. Kan dit?

Algemeen

U kunt ervoor kiezen om uit voorzorg uw maandelijkse voorschot voor de verwarmingskosten te verhogen. Dit kunt u regelen via onze website:

Aanvraag aanpassen voorschot stookkostenHet voorschotbedrag wordt automatisch aangepast als u teveel of te weinig betaald heeft.
Zo willen we voorkomen dat u aan het eind van het jaar bij moet betalen, of dat u het hele jaar te veel servicekosten betaalt.

Wilt u het bedrag aanpassen? Dan kan dat via onze website:

Aanvraag aanpassen voorschot stookkosten

Welke servicekosten moet ik meerekenen bij aanvraag huurtoeslag?

Algemeen

Dit zijn de servicekosten van:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • kosen voor een huismeester;
 • kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Tot een maximum bedrag van € 12,00 per onderdeel.

U kunt deze kosten bij ons navragen via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn Cazas Wonen'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Ik heb niet deze hele periode op dit adres gewoond. Betaal ik nu toch alle servicekosten (over het afrekenjaar)?

Algemeen

Nee, u ziet wel de totale kosten, maar in de kolom saldo is alleen het gedeelte van de servicekosten opgenomen dat u moet betalen (evenredig aan de periode dat u dat jaar gehuurd heeft).

Waarom moet ik betalen voor het schoonmaken van mijn complex?

Algemeen

Een schoonmaakbedrijf komt per periode langs bij uw complex voor de schoonmaak van de algemene ruimtes. De schoonmaakkosten zijn opgenomen in de servicekosten die u maandelijks betaalt. De schoonmaakkosten worden verdeeld over alle bewoners van het hele complex. 

Als u een melding wilt maken over de schoonmaak van een algemene ruimte, dan kunt u ons dit laten weten via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp. Voeg hierbij een foto van wat u wilt melden toe.

Ik moet dit jaar (meer) bijbetalen voor de afrekening service-/stookkosten. Hoe kan dit?

Algemeen

Door de oorlog in Oekraïne zijn de tarieven van energie enorm gestegen.

 • de kilowattuurprijs voor elektraverbruik van centrale voorzieningen is in 2023 bijna verdrievoudigd ten opzichte van 2022
 • Wijziging van het BTW-tarief; In 2022 heeft de overheid van juli tot en met december het BTW tarief verlaagd naar 9%. Per 1 januari 2023 is dit weer verhoogd naar 21% BTW. Hierdoor vallen de kosten in 2023 ook hoger uit.

In 2023 heeft de overheid het energieplafond ingevoerd. Deze regeling is echter niet van toepassing voor elektra-aansluitingen van voorzieningen in centrale ruimtes, zoals voor het licht, de lift, etc.

De in de afrekening opgenomen meterstanden zijn niet juist. Wat nu?

Algemeen

Neem contact op met, Ista telefoonnummer (010) 2455700. Zij kunnen u verder helpen met vragen over de meterstanden.

 

Kan mijn voorschot voor de algemene voorzieningen worden aangepast?

Algemeen

Voorschotten voor de algemene voorzieningen (zoals schoonmaakkosten van algemene ruimtes en algemene verlichting) kunnen we niet individueel aanpassen. Alleen de voorschotten voor stookkosten kunnen we aanpassen. We raden u af om dit voorschot te verlagen, omdat u dan mogelijk aan het eind van het jaar (fors) moet bijbetalen.

Ik heb geen huurspecificatie ontvangen. Waarom niet?

Algemeen

Als er niets gewijzigd is in uw servicekosten, sturen wij u geen huurspecificatie. U kunt een huurspecificatie opvragen via onze website:

Opvragen huurspecificatie

Hoe is de afrekening van de servicekosten opgebouwd en wanneer kan ik deze verwachten?

Algemeen

Het streven is om in de eerste helft van het jaar, voor 1 juli, de afrekening verstuurd te hebben.Wij zijn voor de stookkosten afhankelijk van derden, dus kunnen niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn. Wanneer wij niet voor 1 juli kunnen afrekenen, krijgt u een brief van ons.

Op de factuur staat vermeld over welke periode de berekening is gemaakt en wordt per servicekostenonderdeel het totale bedrag weergegeven.

Als blijkt dat u geld terugkrijgt, dan zullen wij dit binnen 14 dagen na dagtekening naar u overmaken.

Wilt u een specificatie ontvangen? Dat kan. U heeft inzagerecht in de kosten. Neem u hierover contact op met ons via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp.

Waarom is mijn huurbedrag deze maand anders?

Algemeen

Op uw huurspecificatie kunt u zien welke bedragen er gewijzigd zijn. Waarschijnlijk is uw voorschot verhoogd of zijn er andere posten veranderd. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn Cazas Wonen'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Mijn bankrekeningnummer op de afrekening klopt niet of is niet ingevuld. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als uw bankrekeningnummer/IBAN niet klopt of niet vermeld staat, dan kunt u het juiste rekeningnummer doorgeven via: Bankrekeningnummer aanpassen.

Wordt het bedrag dat ik moet betalen van de afrekening servicekosten / stookkosten automatisch van mijn rekening afgehaald door Cazas Wonen?

Algemeen

Ja, Cazas Wonen schrijft bij bedragen tot € 200,00  automatisch af als u een machtiging heeft afgegeven. Bedragen hoger dan € 200,00 moet u zelf overmaken.

Teveel betaald?
Een min voor het eindsaldo betekent dat u het bedrag terug krijgt.
Binnen maximaal 2 weken wordt het bedrag uitbetaald. Het wordt uitbetaald op de rekenening waarmee u de huur betaalt. Achterstanden worden met elkaar verrekend. 

Waaruit bestaan mijn servicekosten?

Algemeen

U kunt uw servicekosten terugvinden in de huurspecificatie die u jaarlijks van Cazas Wonen ontvangt.
Mocht u deze niet meer hebben. Dan kunt u dit per e-mail via info@cazaswonen.nl opvragen bij ons. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn Cazas Wonen'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

De afrekenbare servicecomponenten zijn:

 • Verwarmingsvoorschot
 • Elektra
 • Schoonmaak
 • Tuinonderhoud
 • Waterverbruik
 • Warm water
 • Belastingen
 • Nutsvoorzieningen en kabel
 • Servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimte(s)
 • Recreatieruimte

Alleen wat voor u van toepassing is wordt in rekening gebracht in de servicekosten.

Waarom zijn de bijdragen van het serviceabonnement, de zonnepanelen, de boilers en de Energieprestatievergoeding verhoogd?

Algemeen

Deze bijdragen zijn per 1 juli 2024 geïndexeerd. Hieronder ziet u met welk percentage deze bijdragen verhoogd zijn:

 • Serviceabonnement: 3,8%
 • Huur boiler: 2,7%
 • Zonnepanelen: 2%
 • Huishoudelijk gasverbruik: 3,8%
 • Energieprestatievergoeding 3,8%