Servicekosten

Als u in een appartementencomplex woont, betaalt u als huurder maandelijks een bedrag voor algemene kosten. We noemen dit servicekosten. Elk jaar ontvangen de huurders van een complex een overzicht van de servicekosten. Dit heet een afrekening. Het is een kostenoverzicht van de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar.

Veel gevraagd over Servicekosten

Wanneer kan ik de afrekening van de servicekosten verwachten?

Algemeen

Ons streven is in de eerste helft van het jaar, voor 1 juli. Wij zijn voor de stookkosten afhankelijk van derden, dus kunnen niet precies zeggen in welke maand dit zal zijn. Wanneer wij niet voor 1 juli kunnen afrekenen, krijgt u een brief van ons.

Als blijkt dat u geld terugkrijgt, dan zullen wij dit binnen 14 dagen na dagtekening naar u overmaken.

Ik wil het maandelijkse bedrag van mijn servicekosten (stookkosten) laten aanpassen. Kan dit?

Algemeen

U kunt ervoor kiezen om uit voorzorg uw maandelijkse voorschot voor de verwarmingskosten te verhogen. Klik hier om naar het aanvraagformulier ‘aanpassen voorschot verwarmingskosten’ te gaan.

Prijsstijgingen van energie

Omdat wij bij het vaststellen van het voorschot in 2021 rekening gehouden hebben met (een beperkte) prijsstijging, verwachten wij dat de afrekening over 2021 (bij ongewijzigd verbruik) niet veel hoger is dan die over 2020.

De verwachtte hogere stijging van de energieprijzen zal wel invloed hebben op de hoogte van de afrekening over 2022.
Het tarief van 2022 en 2023 zal hoger zijn. De hoogte van het verschil in kosten is ook erg afhankelijk van het verbruik. Op het verbruik heeft u zelf de meeste invloed op. Lees hiervoor ook de tips op onze website.

Het is verstandig uw voorschot met minimaal 25 % te verhogen.

De stookkosten zijn een onderdeel van uw totale servicekosten.

Welke servicekosten moet ik meerekenen bij aanvraag huurtoeslag?

Algemeen

Dit zijn de servicekosten van:

 • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • kosen voor een huismeester;
 • kosten voor dienst- en recreatieruimten.

Tot een maximum bedrag van € 12,00 per onderdeel.

U kunt deze kosten bij ons navragen via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn Cazas Wonen'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Door de servicekosten van een sociale huurwoning komt de huur boven de huurtoeslaggrens uit. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

Wij kunnen u vertellen wat de subsidiale componenten zijn van de servicekosten, oftewel, welke onderdelen van de servicekosten wordt meegerekend in de rekenhuur. U kunt contact met ons opnemen via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp

Ik krijg nog een bedrag van Cazas Wonen teruggestort (bijvoorbeeld de servickosten). Wanneer krijg ik dit op mijn rekening gestort?

Algemeen

Als u alleen een tegoed hebt van ons, dan maken we dit binnen 2 weken aan u over.
Het kan zijn dat wij nog een bedrag van u tegoed hebben. Dan wordt het bedrag van uw tegoed in mindering gebracht op onze vordering.

 

Ik heb niet deze hele periode op dit adres gewoond. Betaal ik nu toch alle servicekosten (over het afrekenjaar)?

Algemeen

Nee, u ziet wel de totale kosten, maar in de kolom saldo is alleen het gedeelte van de servicekosten opgenomen dat u moet betalen (evenredig aan de periode dat u dat jaar gehuurd heeft).

Waarom moet ik betalen voor het schoonmaken van mijn complex?

Algemeen

Een schoonmaakbedrijf komt per periode langs bij uw complex voor de schoonmaak van de algemene ruimtes. De schoonmaakkosten zijn opgenomen in de servicekosten die u maandelijks betaald. De schoonmaakkosten worden verdeeld over alle bewoners van het hele complex. 

Als u een melding wilt maken over de schoonmaak van een algemene ruimte, dan kunt u ons dit laten weten via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp. Voeg hierbij een foto van wat u wilt melden toe.

Wat wordt in rekening gebracht in de servicekosten?

Algemeen

De afrekenbare servicecomponenten zijn:

 • Verwarmingsvoorschot
 • Elektra
 • Schoonmaak
 • Tuinonderhoud
 • Waterverbruik
 • Warm water
 • Belastingen
 • Nutsvoorzieningen en kabel
 • Servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimte(s)
 • Recreatieruimte

Alleen wat voor u van toepassing is wordt in rekening gebracht in de servicekosten.

Ik moet dit jaar (meer) bijbetalen voor de afrekening service-/stookkosten. Hoe kan dit?

Algemeen

Dat kan meerdere redenen hebben. De energieprijzen en de vaste kosten zijn gestegen. Maar het kan ook zijn dat u meer heeft gestookt in vergelijking met vorig jaar.

Door de verwachte stijging van de energieprijzen, zullen de stookkosten in 2022 hoger uitkomen. Op dit moment is het nog onduidelijk met hoe veel de prijs omhoog gaat.

De in de afrekening opgenomen meterstanden zijn niet juist. Wat nu?

Algemeen

Neem contact op met, Ista telefoonnummer (010) 2455700. Zij kunnen u verder helpen met vragen over de meterstanden.

 

Kan mijn voorschot voor de algemene voorzieningen worden aangepast?

Algemeen

Voorschotten voor de algemene voorzieningen (zoals schoonmaakkosten van algemene ruimtes en algemene verlichting) kunnen we niet individueel aanpassen. Alleen de voorschotten voor stookkosten kunnen we aanpassen. We raden u af om dit voorschot te verlagen, omdat u dan mogelijk aan het eind van het jaar (fors) moet bijbetalen.

Ik heb geen huurspecificatie ontvangen. Waarom niet?

Algemeen

Als er niets gewijzigd is in uw servicekosten, sturen wij u geen huurspecificatie.

Hoe is de afrekening van de servicekosten opgebouwd?

Algemeen

Op de factuur staat vermeld over welke periode de berekening is gemaakt en wordt er per servicekostenonderdeel het totale bedrag weergegeven.

Mijn voorschotbedrag is verhoogd/verlaagd. Waarom is dat?

Algemeen

Wij passen het voorschotbedrag aan als u het afgelopen jaar te veel of te weinig heeft betaald. Zo willen we voorkomen dat u aan het eind van het jaar bij moet betalen, of dat u het hele jaar te veel servicekosten betaalt.

Waarom is mijn huurbedrag deze maand anders?

Algemeen

Op uw huurspecificatie kunt u zien welke bedragen er gewijzigd zijn. Waarschijnlijk is uw voorschot verhoogd of zijn er andere posten veranderd. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn Cazas Wonen'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Mijn bankrekeningnummer op de afrekening klopt niet of is niet ingevuld. Wat kan ik doen?

Algemeen

Als uw bankrekeningnummer/IBAN niet klopt of niet vermeld staat, dan kunt u het juiste rekeningnummer doorgeven via: Bankrekeningnummer aanpassen.

Wordt het bedrag dat ik moet betalen van de afrekening servicekosten / stookkosten automatisch van mijn rekening afgehaald door Cazas Wonen?

Algemeen

Ja, Cazas Wonen schrijft bij bedragen tot € 200,00  automatisch af als u een machtiging heeft afgegeven. Bedragen hoger dan € 200,00 moet u zelf overmaken.

Waaruit bestaan mijn servicekosten?

Algemeen

U kunt uw servicekosten terugvinden in de huurspecificatie die u jaarlijks van Cazas Wonen ontvangt.
Mocht u deze niet meer hebben. Dan kunt u dit per e-mail via info@cazaswonen.nl opvragen bij ons. U kunt dit nog sneller regelen door in te loggen op uw account bij 'Mijn Cazas Wonen'. Mocht u nog geen account hebben, dan kunt u deze aanmaken via deze link.

Waarom moet ik zoveel bijbetalen voor mijn waterverbruik zoals in de afrekening van de servicekosten staat?

Algemeen

Dit is alleen het geval bij woningen in Gemeente De Ronde Venen. Die brengt namelijk een zogenaamde precarioheffing in rekening. Door deze gemeentelijke heffing op drinkwaterleidingen die in de grond van de gemeente liggen, valt de waterrekening hoger uit.

Het drinkwaterbedrijf brengt deze heffing vanaf 01-01-2018 bij haar klant in rekening. Cazas Wonen brengt dit vervolgens ook bij u als huurder in rekening. Kijk op de website van gemeente De Ronde Venen voor meer informatie hierover.

Mijn buren krijgen meer geld terug of hoeven minder bij te betalen dan ik van de servicekosten. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan verschillende redenen hebben. Uw buren maken misschien meer/minder gebruik van de verwarming. Ook kunnen zij een ander voorschot hebben gekregen naar aanleiding van de afrekening over het voorgaande jaar.

Ik wil graag een specificatie van de servicekosten. Kan dat?

Algemeen

Ja, dat kan. U heeft inzagerecht in de kosten. Neem u hierover contact op met ons via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp.

Er staat een min voor het eindsaldo op mijn afrekening servicekosten. Wat betekent dat?

Algemeen

Een min voor het eindsaldo betekent dat u het bedrag terug krijgt.
Binnen maximaal 2 weken wordt het bedrag uitbetaald. Het wordt uitbetaald op de rekenening waarmee u de huur betaalt. Achterstanden worden met elkaar verrekend.