Mijn huur opzeggen

Wat komt er allemaal kijken bij het opzeggen van de huur? In onderstaande video vertellen wij u stapsgewijs hoe u uw huur kunt opzeggen.

Let op: aan de linkerkant van de video vindt u knoppen. Met de eerste knop kunt u naar het voorgaande onderwerp om dat nog een keer te bekijken. Met de tweede knop kunt u een fragment uit de video nogmaals bekijken. Met de derde knop kunt u een fragment uit de video vooruit klikken. En tot slot kunt u met de vierde knop naar het begin van de video.

De opzegtermijn voor een huurwoning is 1 maand. Dit betekent dat als u de huur op 5 augustus opzegt, de huurovereenkomst op zijn vroegst op 5 september eindigt. Valt de dag waarop de overeenkomst eindigt, in het weekeinde of op een feestdag? Dan eindigt de huurovereenkomst op de eerstvolgende werkdag.

Geld verdienen? Zeg de huur vroeg op!
De huur opzeggen én een bedrag van € 75,00 verdienen? Dat kan als u de huur minimaal twee maanden van te voren opzegt in plaats van één maand. Daarnaast verleent u medewerking aan de controles en bezichtigingen.

U kunt via de volgende link gemakkelijk uw huur opzeggen: Huur opzeggen.

Veel gevraagd over Mijn huur opzeggen

Hoe kan ik de huur opzeggen van mijn woning, garage en/of parkeerplaats?

Algemeen

U kunt de huur opzeggen via de link Huur opzeggen. U heeft minimaal één maand opzegtermijn en de huur kan op iedere gewenste werkdag worden opgezegd. De laatste huurdag moet op een werkdag vallen. 

Let op! Wil maar 1 persoon de huur opzeggen (de ander blijft er wonen)? Dan betekent dit een contractwijziging. Dit doet u via deze link: Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

Geld verdienen? Zeg de huur van uw woning vroeg op!
De huur opzeggen én een bedrag van € 75,= verdienen? Dat kan als u de huur minimaal twee maanden van te voren opzegt in plaats van één maand. Daarnaast verleent u medewerking aan de controles en bezichtigingen. Als na de eindcontrole de woning in orde is wordt de € 75,- aan uitbetaald.
Dit geldt niet voor het opzeggen van de huur van een garage, parkeerplaats, berging of oplaadpunt voor scootmobiel of elektrische fiets.

In onze brochure uw woning verlaten leest u hoe u de woning netjes achter laat.

LET OP: Als u een woning huurt van Stichting de Rijnhoven in Vleuten of De Meern, dan dient u de huuropzegging bij De Rijnhoven zelf te doen. Zij hanteren een opzegtermijn van 1 maand en houden de 1e van de maand aan als laatste huurdag.

De hoofdhuurder is overleden. Moet de huur worden opgezegd, of kan ik in de woning blijven wonen?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd. Bent u de nabestaande van een overleden huurder? Dan helpen we u graag persoonlijk op weg in deze periode. Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. U moet veel regelen in een verdrietige periode. Hier hoort ook het opzeggen van de huur bij, of het wijzigen van het contract wanneer er een nabestaande in de woning achterblijft.

Als u niet op het huurcontract staat bijgeschreven, maar er was sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de overleden huurder, dan kunt u bij ons een verzoek indienen om u op het contract te zetten via het volgende formulier: Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

Als u niet op het huurcontract staat bijgeschreven, en er is geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan bent u geen medehuurder. U wordt dan verzocht om de huur van de woning op te zeggen. Binnen zes maanden moet u de woning hebben verlaten. U betaalt tot de oplevering van de woning.Informatie en aanvraagformulier medehuurderschap

U kunt online de huuropzegging invullen via de link Formulier Huuropzeggen en/of contact opnemen met de afdeling Verhuur & Verkoop via 088-012 90 00. Dan bespreken we welke stappen er genomen moeten worden om de huur op te zeggen en de woning op te leveren. Als het nodig is, dan is er in overleg met ons eventueel een soepelere regeling mogelijk voor het opzeggen van de huur.

 

Wat gebeurt er als ik een huuropzegging heb ingediend?

Algemeen

Na de huuropzegging maken we een afspraak voor een voorcontrole en het inleveren van de sleutels. Tijdens de voorcontrole spreekt de verhuurmakelaar met u af hoe u de woning oplevert en of u zaken ter overname kunt aanbieden aan een volgende huurder.
Als het nodig is, komt er tijdens de voorcontrole ook een medewerker mee voor asbestinventarisatie.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor de woning op een later moment of op een andere manier geadverteerd wordt. Dat kan betekenen dat er nog geen nieuwe huurder bekend is. Als dit het geval is, dan bespreken we met u hoe de bezichtigingen en/of overnames worden geregeld.

Tijdens de voorcontrole wordt gevraagd of wij uw telefoonnummer mogen doorgeven aan de nieuwe huurder. Zodra de nieuwe huurder akkoord is, zal hij/zij contact met u opnemen om eventuele overnames te bespreken. De nieuwe huurder moet altijd een brief of e-mail van Cazas Wonen aan u kunnen laten zien, waarin staat dat hij/zij contact met u hiervoor kan opnemen.

Twijfelt u aan de persoon die contact met u opneemt? Dan kunt u bij ons altijd navragen of dit inderdaad de juiste persoon is. U kunt contact met ons opnemen via ons klantcontactcenter op 088 012 9000.

Hoe kan ik de sleutels inleveren per einddatum?

Algemeen

Op de laatste huurdag levert u de sleutel in op kantoor aan de Oslolaan 2 in Woerden of op kantoor aan de Overtoom 1 in IJsselstein.
In Woerden hangt buiten naast de ingang  een brievenbus waar u de sleutel in kunt doen.
In IJsselstein kan de sleutel binnen kantooruren van 08.30 - 17.00 worden ingeleverd.

U hoeft alleen de sleutel van de voordeur in te leveren en indien van toepassing een sleutel van de algemene toegangsdeur.

Graag de sleutels voorzien van label of in een envelop met daarop het adres en achternaam van de vertrekkende huurder. De overige sleutels en het afvalpasje/-sleutel (indien van toepassing) kunt u in de keukenla achterlaten in de woning. 

Hoe kan ik de huur voor het oplaadpunt van mijn scootmobiel opzeggen?

Algemeen

U kunt de opzegging schriftelijk via de e-mail verhuur@cazaswonen.nl doorgeven.
Of u kunt een brief sturen naar:
Cazas Wonen
Postbus 2171
3440 DD
Woerden.

U heeft 1 maand opzegtermijn. 
Een opzegging moet altijd schriftelijk gebeuren door de hoofdhuurder of de medehuurder.

Wij nemen na ontvangst contact met u op om een afspraak te maken voor het inleveren van de sleutels.

Wat zijn de eindstanden van de meters?

Algemeen

De eindstanden staan op het inspectierapport dat u heeft ontvangen na de eindcontrole van uw woning. Wij kunnen kijken in de gearchiveerde documenten als u het rapport niet meer heeft. U kunt ons een e-mail sturen of bellen via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp.

Wordt gas, water en elektriciteit automatisch opgezegd bij huuropzegging?

Algemeen

Nee, dat dient u zelf te doen bij uw energie-/waterleverancier. U wordt geadviseerd zelf de meterstand(en) op te nemen voordat u de sleutels inlevert. Na de eindcontrole heeft u het inspectierapport ontvangen van de verhuurmakelaar. Op het inspectierapport staan de meterstand(en).

Mag de opzegtermijn verkort of verlengd worden?

Algemeen

De opzegtermijn kan niet verkort worden, we hanteren een minimum opzegtermijn van 1 maand. In het geval van een overlijden kan een uitzondering worden gemaakt.

Bent u de nabestaande van een overleden huurder? Dan helpen we u graag persoonlijk op weg in deze periode.Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. U moet veel regelen in een verdrietige periode. Hier hoort ook het opzeggen van de huur bij, of het wijzigen van het contract wanneer er een nabestaande in de woning achterblijft.

Als u de opzegtermijn na opzeggen toch wilt verlengen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de medewerker Verhuur via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp.

Ik wil mijn huur opzeggen, komen jullie langs voor een voor- en eindinspectie?

Algemeen

De huur van uw woning kan worden opgezegd via deze link Formulier Huuropzeggen.

Voorinspectie
Binnen twee dagen na ontvangst van uw huuropzegging nemen we contact met u op om een afspraak te maken voor de voorinspectie en de eindinspectie / controle. We proberen de voorinspectie in de eerste week na de opzegging in te plannen

Eindinspectie
We doen geen eindinspectie met de huurder, tenzij..

  • u dit graag wilt. We laten de keus aan u.
  • Cazas Wonen dit graag wilt.
  • u in IJsselstein woont. De verhuurmakelaar gaat samen met u door de woning, controleert of de eventuele afspraken zijn nagekomen. Samen worden de meterstanden opgenomen en de sleutels worden ingeleverd.

In alle andere gevallen levert u uiterlijk op de laatste huurdag de sleutel in op kantoor. Aan de buitenzijde hangt een brievenbus waar u de sleutel in kan doen. De verhuurmakelaar zal de eerstvolgende werkdag de woning inspecteren en zien of u de gemaakte afspraken bent nagekomen en de woning naar behoren heeft opgeleverd. Tevens zullen de meterstanden worden opgenomen. Wij adviseren u echter ook zelf al de meterstanden op te nemen.

Het controlerapport met de bevinden zal per e-mail aan u worden toegestuurd.