Naamswijziging bij overlijden

Een huurcontract kan op één naam staan of op naam van meerdere personen. In sommige situaties wilt u het huurcontract op naam van iemand anders laten zetten. Bijvoorbeeld als uw partner is overleden. Een naamswijziging kan alleen als beide partners gelijke rechten hebben. Dit geldt dus voor medehuurders, gehuwden en geregistreerd partners.

Veel gevraagd over Naamswijziging bij overlijden

De hoofdhuurder is overleden. Moet de huur worden opgezegd, of kan ik in de woning blijven wonen?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd. Bent u de nabestaande van een overleden huurder? Dan helpen we u graag persoonlijk op weg in deze periode. Bij een overlijden komt er veel op de nabestaanden af. U moet veel regelen in een verdrietige periode. Hier hoort ook het opzeggen van de huur bij, of het wijzigen van het contract wanneer er een nabestaande in de woning achterblijft.

Als u niet op het huurcontract staat bijgeschreven, maar er was sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de overleden huurder, dan kunt u bij ons een verzoek indienen om u op het contract te zetten via het volgende formulier: Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

Als u niet op het huurcontract staat bijgeschreven, en er is geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan bent u geen medehuurder. U wordt dan verzocht om de huur van de woning op te zeggen. Binnen zes maanden moet u de woning hebben verlaten. U betaalt tot de oplevering van de woning.Informatie en aanvraagformulier medehuurderschap

U kunt online de huuropzegging invullen via de link Formulier Huuropzeggen en/of contact opnemen met de afdeling Verhuur & Verkoop via 088-012 90 00. Dan bespreken we welke stappen er genomen moeten worden om de huur op te zeggen en de woning op te leveren. Als het nodig is, dan is er in overleg met ons eventueel een soepelere regeling mogelijk voor het opzeggen van de huur.

 

Hoe kan ik het huurcontract wijzigen in verband met overlijden?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd. Staat u al op het huurcontract bijgeschreven als medehuurder? Dan kunnen wij het huurcontract op uw naam zetten. 

Staat u nog niet op het huurcontract bijgeschreven? Dan kunt u alleen aanspraak maken op het huurcontract wanneer u tijdens de huurperiode van de hoofdbewoner bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Heeft u een andere relatie tot de hoofdhuurder gehad? Dan kunt u helaas geen aanspraak maken op het huurcontract. U krijgt dan 6 maanden de tijd om de woning te verlaten. Wij ontvangen dan graag een huuropzegging. 

U kunt uw aanvraag doen via de volgende link: Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

Nadat het huurcontract op één naam is gezet, ontvangt u een brief van de wijziging tenaamstelling. U ontvangt geen nieuw huurcontract.

Stel, ik ga verhuizen of ik kom te overlijden, mogen mijn kinderen dan in de woning blijven wonen?

Algemeen

Nee, als u gaat verhuizen mogen zij daar niet blijven wonen. Uw kinderen kunnen natuurlijk wel reageren op de advertentie bij WoningNet, mits zij ingeschreven staan.

Als u komt te overlijden hoeven ze niet direct te verhuizen. Meestal krijgen ze 6 maanden de tijd om zelf een woning vinden. Iedere situatie wordt apart bekeken.

Een uitzonderingsregel geldt voor kinderen vanaf 35 jaar die al hun hele leven bij hun ouders wonen en een zorgplicht hebben aan de ouder. Als zij dit kunnen aantonen, dan kunnen zij achterblijven in de woning. Dan kan de aanvraag worden gedaan via: Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen