Een woning kopen

Cazas Wonen verkoopt op dit moment geen woningen. Dit hebben we besloten om de doorstroming van sociale huurwoningen te bespoedigen.

Veel gevraagd over Een woning kopen

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Algemeen

Nee, op dit moment verkoopt Cazas Wonen geen woningen meer aan huurders of leegstaande woningen aan geïnteresseerden.

 

Hoe verloopt de terugkoopprocedure bij een Koopgarantwoning?

Algemeen

U hoeft ons enkel een e-mail te sturen naar verkoop@cazaswonen.nl, waarin u aangeeft dat u de woning aan ons terug wilt verkopen. Onze verkoopmakelaar neemt dan contact met u op.

Het proces duurt in totaal 3 maanden.

Stappenplanterugkoop

Ik wil mijn Koopgarantwoning aanpassen of verbouwen, mag dit?

Algemeen

Ja, dit mag. U dient rekening te houden met het volgende.
In artikel K lid 1 van de Koopgarantbepalingen wordt bepaald dat u toestemming van ons nodig hebt als u uw hypotheek wil verhogen met meer dan 10% van de koopsom voor verbouwing/verbetering van uw woning. Om een ontheffingsverzoek te kunnen beoordelen hebben wij een aantal gegevens nodig:

  • Verzoek ontheffing
  • Specificatie verbouwingskosten
  • Taxatierapport na verbouwing voor de beoordeling van uw ontheffingsverzoek zijn de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie leidend
  • De voorgenomen verbouwing/verbetering dient waardevermeerderend te zijn
  • De hoogte van de investering dient in relatie te staan tot de (verwachte) waardevermeerdering.
  • Verklaring verbouwing of kwaliteitsverbetering: de kosten voor verbouwing of kwaliteitsverbetering moeten blijken uit een taxatierapport (na verbouwing), een bouwkundig rapport of een door uzelf opgemaakte specificatie. Men dient een ‘taxatierapport na verbouwing’ mee te sturen met het verzoek om ontheffing.

Ben ik verplicht de woning aan jullie terug te verkopen als ik deze met Koopgarant heb gekocht?

Algemeen

Ja, dat bent u bij Koopgarant verplicht.

Hoe wordt de terugkoopprijs bepaald bij Koopgarant?

Algemeen

De terugkoopprijs wordt berekend aan de hand van een nieuwe taxatie door een onafhankelijke taxateur.
De taxatie bestaat uit twee delen, een totale taxatie van de woning én een taxatie van de waarde van de door u aangebrachte verbeteringen.
Heeft u zelf verbeteringen aangebracht? Dan is het ook nodig dat u een bouwtechnische en/of installatie technische laat uitvoeren.

De marktwaarde bij aankoop vormt de basis van de terugkoopprijs. Is uw woning in waarde gestegen, dan delen we de winst. Is de waarde onverhoopt gedaald, dan wordt de helft van dit verlies in mindering gebracht op de koopprijs.

Bij Koopgarant wordt bij verkoop de winst of een eventueel verlies met Cazas Wonen gedeeld. Hoe gaat dat precies in z'n werk?

Algemeen

De terugkoopprijs wordt berekend aan de hand van een nieuwe taxatie door een onafhankelijke taxateur. Daarbij vormt de marktwaarde bij aankoop de basis. Is uw woning in waarde gestegen, dan delen we de winst. Is de waarde onverhoopt gedaald, dan wordt de helft van dit verlies in mindering gebracht op de koopprijs. Cazas Wonen deelt niet mee in de waardestijging van zelf aangebrachte woningverbeteringen. Die is voor 100% van u. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Opmaat.