Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van de huurders van Cazas Wonen. Dat doen zij door u te informeren over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Denkt u hierbij aan het onderhoud van uw woning, de servicekosten of huuraanpassing, leefbaarheid, groot onderhoud of verbetering van uw woning. Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met HV Weidelanden.

Naast de adviesrol aan huurders, overlegt de huurdersvereniging over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van Cazas Wonen. Zo adviseren zij Cazas Wonenover het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe huurdersverenigingen kunnen meepraten over belangrijke beslissingen van de corporatie.

U kunt zich inschrijven via de website Huurdersvereniging Weidelanden. Hierop staat een aanmeldformulier dat u kunt invullen.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 0,50 per maand (peildatum 2015). Om het u gemakkelijk te maken wordt dit bedrag maandelijks automatisch door GroenWest met de huur geïnd. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van de huurdersvereniging.

 Meer informatie vindt u op www.hv-weidelanden.nl

Veel gevraagd over Huurdersvereniging Weidelanden

Ogen en oren in de wijk, iets voor u? Bent u een ambassadeur?

Algemeen

Bent u een ambassadeur voor Cazas Wonen?
Naast de contacten met bewonerscommissies en de huurdersvereniging zijn we op zoek naar mensen die ook actief zijn in de wijk en betrokken zijn bij hun buren en leefomgeving. Zij kunnen voor ons de ‘ogen en de oren’ in de wijk zijn en hebben regelmatig contact met de wijkbeheerders.  

Ambassadeur in de wijk iets voor u?
Bij onze huurders leven veel wensen en goede ideeën. Wij willen hier meer mee doen. Om te weten wat er speelt in uw wijk en wat u hierin kan betekenen, gaan we in gesprek met elkaar. Wij gaan graag in gesprek met huurders die met plezier een steentje bijdragen aan een prettige leefomgeving. Wilt u zich ook aanmelden als ambassadeur?

Aanmelden kunt u via info@cazaswonen.nl. Vermeld bij uw mail ‘ambassadeur in de wijk’. Als u eerst meer informatie over dit onderwerp wilt, neemt u dan contact met ons op via e-mailadres: info@cazaswonen.nl, via telefoonnummer: 0880129000 of via WhatsApp.

Wat doet huurdersvereniging Weidelanden voor mij als huurder?

Algemeen

HV Weidelanden is een onafhankelijke huurdersorganisatie, die de belangen van de huurders van Cazas Wonen behartigt. Dat doen ze door u te informeren over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Denkt u hierbij aan het onderhoud van uw woning, de servicekosten en huuraanpassing, leefbaarheid of verbetering van uw woning.

Naast de adviesrol aan huurders, overleggen ze over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van Cazas Wonen. Zo adviseren zij Cazas Wonen over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe huurdersverenigingen kunnen meepraten over  belangrijke beslissingen van de corporatie. U kunt hier de verslagen lezen van de diverse huurdersbijeenkomsten.

Ook ondersteunt HW Weidelanden huurders, bijvoorbeeld bij het oprichten van bewonerscommissies.

Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met HV Weidelanden via website Huurdersvereniging Weidelanden. Via de e-mail a.kruys@hv-weidelanden.nl of telefonisch op 0297-282670 of 06-29558244.