Inkomenstoets

Verhuist u naar een sociale huurwoning? Dan is het prettig als de huurprijs van deze woning past bij uw inkomen. Dit voorkomt dat u meer betaalt voor wonen dan u financieel kunt dragen. Cazas Wonen controleert het inkomen op het moment dat iemand een woning krijgt, dus alleen bij een nieuwe verhuring.

In onderstaand overzicth kunt u zien op welke woningen u kunt reageren.

Passend toewijzen plaatje 2024

Veel gevraagd over Inkomenstoets

Welke inkomenseisen zijn er voor een vrije sector huurwoning van Cazas Wonen?

Algemeen

Er zijn 2 huurprijscategorieën:

Vrije sector middenhuur
Huurprijs tussen € 879,66 (prijspeil 2024) tot €1.179,08, - (prijspeil 2024):
Eenpersoonshuishouden:

tussen €47.699 ,- en € 69.951,-  (prijspeil 2024)


Meerpersoonshuishouden:

tussen € 52.671,- en € 82.669,- (prijspeil 2024)

Vrije sector hoger inkomen:

Huurprijs:
Vanaf € 1.177,62 (prijspeil 2024)
Inkomen:
Een minimaal inkomen van 4 x de maandhuur. Het inkomen van de partner telt voor maximaal 50% mee. 


Hoe lang duurt het voordat mijn documenten zijn gecontroleerd voor de nieuwe woning?

Algemeen

Ongeveer 5 werkdagen na de bezichtiging van de woning krijgt u te horen of de woning aan u is toegewezen als al uw ingeleverde stukken zijn goedgekeurd. Als u wel documenten heeft ingeleverd, maar niet de nieuwe huurder wordt (niet de eerste kandidaat), dan krijgt u ook ongeveer 5 werkdagen na bezichtiging te horen via de e-mail dat u het niet bent geworden.

Wat zijn de inkomensvoorwaarden voor het huren van een sociale huurwoning?

Algemeen

U kunt reageren op het regulier aanbod aan sociale huurwoningen als u een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen heeft van maximaal € 47.699 (prijspeil 2024) voor een eenpersoonshuishouden en € 52.671 (prijspeil 2024) voor een meerpersoonshuishouden. Er is een uitzondering:

  • Heeft u een zorgplan voor minimaal 10 uur zorg per week en voor minimaal een jaar? Dan hoeft uw inkomen niet getoetst te worden. Lever uw indicatie in bij de gevraagde documenten wanneer u een woning accepteert.

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? U kunt informeren naar de mogelijkheden om voor huurtoeslag in aanmerking te komen bij de Belastingdienst. Bel voor meer informatie de Belastingtelefoon: 0800-05 43 of maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst belastingdienst.

Wordt het inkomen van de kinderen meegeteld bij toewijzing van een woning?

Algemeen

Nee, alleen het inkomen van de hoofdhuurder en medehuurder wordt meegerekend bij de toewijzing van een woning. Het inkomen van eigen kinderen wordt niet meegerekend.

Wat zijn de inkomensgrenzen om huurtoeslag te kunnen aanvragen?

Algemeen

Sinds januari 2020 is de maximale inkomensgrens komen te vervallen voor de huurtoeslag. Hoe hoog uw inkomen mag zijn hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Meer informatie over het aanvragen van huurtoeslag leest u op de website van de belastingdienst.