Medehuurder

Medehuurder bent u als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Dan bent u automatisch medehuurder. 

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of is overleden, moet u een verzoek tot naamswijziging van de huurovereenkomst bij ons aanvragen, dan wordt u de hoofdhuurder van de woning. Een medehuurder hoeft de woning dan niet te verlaten.

Veel gevraagd over Medehuurder

Mag een familielid of kennis bij mij komen inwonen?

Algemeen

U kunt inwoning aanvragen voor bijvoorbeeld een broer/zus, ander familielid of een kennis. Voor inwonende eigen kinderen hoeft u geen toestemming te vragen. Heeft uw kind meeverhuizende (klein)kinderen en/of een partner? Voor hen moet u wel toestemming vragen. Dit kan via het volgende formulier:

Aanvraagformulier Inwoning

. U kunt deze invullen en retour zenden naar verhuur@cazaswonen.nl.

Wees u zich ervan bewust dat zowel uw kinderen als andere inwoners niet in aanmerking komen om ‘medehuurder’ te worden en dus niet op het huurcontract worden bijgeschreven. Na goedkeuring van uw aanvraag tot inwoning mogen zij dus wel bij u wonen, maar zijn dan 'medebewoner'. Ze hebben hiermee niet dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. 

Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen?

Algemeen

U vult het aanvraagformulier voor Medehuurderschap in als de kandidaat-medehuurder voldoet aan alle eisen die hieraan worden gesteld. Deze vindt u hier:

Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch medehuurder. We verzoeken u wel een bewijs aan te leveren, kopie trouwakte, trouwboekje of een kopie van geregistreerd partnerschap. Als u een samenlevingscontract heeft, dan bent u niet automatisch medehuurder. 

Thuiswonende kinderen, andere familieleden of kennissen komen niet in aanmerking om medehuurder te worden. Zij mogen wel bij u wonen, maar zijn medebewoner. Ze hebben hiermee niet dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U kunt hiervoor het

Aanvraagformulier Inwoning

 invullen en terugsturen naar verhuur@cazaswonen.nl

Ik wil mijn partner als medehuurder inschrijven. Kan dit?

Algemeen

Dat kan, maar u moet wel schriftelijk kunnen aantonen dat u minimaal 2 jaar een gezamenlijke huishouding voert. 

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch medehuurder bij Cazas Wonen. U moet wel een bewijs aanleveren, kopie trouwakte, trouwboekje of een kopie van geregistreerd partnerschap.

Als u een samenlevingscontract heeft, dan bent u niet automatisch medehuurder.

U kunt uw aanvraag doen in de volgende link:

Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

.

Kunnen mijn kinderen ook medehuurder worden?

Algemeen

Dit is alleen mogelijk wanneer de kinderen minimaal 35 jaar oud zijn en onafgebroken in de woning verblijven bij één ouder die in een verzorgingssituatie zit. Daarbij moeten ze dan zelf de aanvraag indienen. Deze wordt altijd beoordeeld op de individuele situatie.

U kunt alle informatie over medehuurderschap ook lezen in de volgende link

Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

.

Bij overlijden van de ouders is een gedragscode afgesproken tussen woningcorporaties. In dit artikel leest u daar meer over. 

Mijn partner wil medehuurderschap aanvragen. Wie vraagt dit aan, ik of mijn partner?

Algemeen

De aanvraag dient de hoofdhuurder in via

Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

. Hier vindt u alle informatie over medehuurderschap.