Regels woningtoewijzing

Er bestaan verschillende regels die bepalen of u een woning kunt huren. Inkomen, voorrangsregelingen, huishoudensgrootte. Hier leest u meer hierover.

Veel gevraagd over Regels woningtoewijzing

Ik wil na de bezichtiging een woning accepteren. Hoe doe ik dit?

Algemeen

U kunt de woning na bezichtiging accepteren door in te loggen op uw woningnetaccount en ga naar 'Mijn Reacties'.

Wanneer u aangeeft dat u de woning accepteert dan geeft u daarmee aan dat u de woning wilt huren.

De verhuurmakelaar geeft bij bezichtiging aan of u aanwezig was. Bij aanwezigheid ontvangt u een interessemail met verdere informatie over de aan te leveren documenten en dient u voor de volgende werkdag vóór 12:00 uur aan te geven of u de woning accepteert of niet. Was u niet aanwezig? Dan komt de aanbieding te vervallen.

Zorg dat u alvast uw documenten verzamelt, zodat u deze op tijd kunt aanleveren. Welke documenten wij nodig hebben en hoe u deze kunt aanleveren vindt u hier.

Meer informatie om goed voorbereid een woning te bezichtigen vindt u hier:

Goed voorbereid een woning bezichtigen

Wat houdt kernbinding in en krijg ik voorrang bij het huren van een woning in mijn eigen woonplaats?

Algemeen

Kernbinding is een voorrangsregeling waarbij kleine woonkernen de mogelijkheid hebben om huurwoningen met voorrang aan te bieden aan inwoners die minimaal zes jaar onafgebroken staan ingeschreven in de eigen woonkern. Of U bent voor langere tijd werkzaam in de desbetreffende kern en werkt er minimaal 18 uur per week.

Per gemeente mag maximaal 25% van alle woningen verhuurd worden met voorrang.

Als dit het geval is, dan kunt u voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning. Ook als u tijdelijk, in verband met een studie, verhuist naar een andere gemeente kunt u toch nog in aanmerking komen voor kernbinding. Meld dit tijdig bij de woningcorporatie, die kan, wanneer u recht heeft op voorrang, dit verwerken in uw Woningnet inschrijving. De voorrang dient aangetoond te worden door middel van het aanleveren van een uittreksel uit het bevolkingsregister van uw gemeente.

U kunt de kernbinding aanvragen via: aanvraag kernbinding.

De volgende gemeentes hebben een voorrangsregeling voor kernbinding:
Gemeente Montfoort: Linschoten
Gemeente Utrecht: Haarzuilens
Gemeente Woerden: Kamerik en Zegveld
Gemeente de Ronde Venen: Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis

Voor meer informatie over Kernbinding raadpleegt u de website van WoningNet

Ik ga scheiden en wil een woning accepteren. Kan dit?

Algemeen

Als er een aanvraag voor scheiding bij de rechtbank is ingediend, maar er is nog geen getekende beschikking, dan kunt u het aanvraagbewijs bij ons inleveren om aan te tonen dat de echtscheiding in gang is gezet. Zodra u de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, dan dient u deze alsnog in te leveren bij ons.

Als de scheiding nog niet bij de rechtbank is ingediend, kan er helaas geen woning toegewezen worden. Dit komt omdat wij een inkomenscontrole doen en iemand die getrouwd is nog een fiscaal partner heeft. Als er kinderen zijn en er is nog geen getekende beschikking, dan is er ook nog geen duidelijkheid over wat er met de kinderen gebeurt (bij wie gaan de kinderen wonen en bij wie worden ze dus meegeteld in de huishoudsamenstelling?). Zolang er nog niets officieel geregeld is, kunnen wij dus geen woning toewijzen.

Hoe lang duurt het voordat mijn documenten zijn gecontroleerd voor de nieuwe woning?

Algemeen

Ongeveer 5 werkdagen na de bezichtiging van de woning krijgt u te horen of de woning aan u is toegewezen als al uw ingeleverde stukken zijn goedgekeurd. Als u wel documenten heeft ingeleverd, maar niet de nieuwe huurder wordt (niet de eerste kandidaat), dan krijgt u ook ongeveer 5 werkdagen na bezichtiging te horen via de e-mail dat u het niet bent geworden.

Krijg ik voorrang als 65+-er bij huurwoningen?

Algemeen

Ja, We hebben woningen met het label Voorrang 65+. Dit zijn gelijkvloerse woningen waarbij mensen vanaf 65 jaar voorrang hebben. Deze woningen zijn zonder trap bereikbaar en zijn soms voorzien van extra aanpassingen, zoals beugels aan de muur.

U heeft voor een woning met label Voorrang 65+ geen indicatie nodig. In het woningaanbod vindt u woningen met ‘Voorrang 65+’.  Om te reageren op deze huurwoningen moet u zich inschrijven bij WoningNet website Woningnet en ook moet u voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan.

Woningzoekenden van 65 jaar of ouder die reageren op een woning in uw complex, hebben enkel voorrang op andere woningzoekenden. Indien er geen 65-plusser op de woning reageert, kunnen er ook mensen jonger dan 65 jaar in het complex komen wonen.

Wat zijn de inkomensvoorwaarden voor het huren van een sociale huurwoning?

Algemeen

U kunt reageren op het regulier aanbod aan sociale huurwoningen als u een (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen heeft van maximaal € 47.699 (prijspeil 2024) voor een eenpersoonshuishouden en € 52.671 (prijspeil 2024) voor een meerpersoonshuishouden. Er is een uitzondering:

  • Heeft u een zorgplan voor minimaal 10 uur zorg per week en voor minimaal een jaar? Dan hoeft uw inkomen niet getoetst te worden. Lever uw indicatie in bij de gevraagde documenten wanneer u een woning accepteert.

Wilt u weten of u recht heeft op huurtoeslag? U kunt informeren naar de mogelijkheden om voor huurtoeslag in aanmerking te komen bij de Belastingdienst. Bel voor meer informatie de Belastingtelefoon: 0800-05 43 of maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst belastingdienst.

Ik ben gescheiden en wil een woning accepteren. Kan dit?

Algemeen

Belangrijk is dat wij een officiële getekende beschikking (echtscheidingsconvenant) van de rechtbank krijgen. Als er kinderen zijn, dan hoort hier ook een getekend ouderschapsplan bij.

Verder kan het zo zijn dat iemand nog in de oude gezamenlijke koopwoning woont met de ex-partner. In dit geval moet uit de beschikking van de rechtbank blijken dat de oude woning is toegewezen aan de ex-partner. Dit geldt ook in het geval dat de oude huurwoning is toegewezen aan de ex-partner. Dit staat ook in de beschikking van de rechtbank.

Als de koopwoning wordt verkocht, dan hebben wij een getekende opdracht tot verkoop van een makelaar nodig.

Kan ik iemand machtigen om een inspectie uit te voeren, woning te bezichtigen of huurcontract te tekenen?

Algemeen

Machtigen voor een inspectie en woningbezichtiging

U kunt iemand machtigen voor het uitvoeren van de inspectie en voor het bezichtigen van een woning. Wij raden het u af en adviseren om altijd zelf aanwezig bij de afspraak te zijn. Het is geheel op eigen verantwoordelijheid als u iemand machtigt.

Bij een woningbezichtiging wordt de aanwezigheid genoteerd. Als u of de gemachtigde niet bij de bezichtiging aanwezig is, dan komt uw aanbieding te vervallen en kunt u geen aanspraak meer maken op de woning.

Als u iemand wilt machtigen, dan moet deze persoon de ondertekende machtiging inleveren bij de medewerker van Cazas Wonen.

Machtigingskaart voor inspectie en bezichtiging.

Meer informatie om goed voorbereid een woning te bezichtigen vindt u hier:

Goed voorbereid een woning bezichtigen

Machtigen voor tekenen huurcontract

Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om het huurcontract te ondertekenen.

Kunt u niet bij de afspraak aanwezig zijn?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 088-0129000

Machtigen voor het behartigen van belangen
U kunt iemand machtigen om uw belangen te behartigen door een brief op te stellen met de gegevens van de gemachtigde. Deze brief ondertekent u beide.

Passend toewijzen: Wat zijn de eisen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning?

Algemeen

Gaat u een woning huren, dan bepaalt uw inkomen op welke woningen u kunt reageren. Vanaf 1 januari 2016 geldt hiervoor het nieuwe ‘passend toewijzen’. Dat betekent dat de inkomensgrenzen en de maximale (kale) huurprijzen die daarbij horen zijn aangepast. Valt u in zo’n inkomensgroep? Dan kunt u niet reageren op woningen waarvan de huurprijs hoger is dan de maximale huurprijs die bij uw inkomensgroep hoort.

Wanneer u een passende inkomensverklaring heeft, maar wanneer het actueel inkomen hoger is dan de grens in de huisvestingsverordening (maximaal € 44.035 voor een eenpersoonshuishouden, maximaal € 48.625,- voor een meerpersoonshuishouden) kan geen huisvestingsvergunning worden verstrekt en kan geen woning worden toegewezen.

Passend toewijzen plaatje 2024

Er is een uitzondering op passend toewijzen voor ouderen met een eigen vermogen. Deze leest u op de webiste van Woningnet. 

Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven?
Download de nieuwe DAK app van Woningnet. Voor meer informatie klik op de link: DAK app

Kan ik twee reacties tegelijk hebben op WoningNet?

Algemeen

Actuele reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Je mag maximaal twee actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Heb je twee actuele reacties, maar zie je een interessantere woning? Dan kunt je een actuele reactie intrekken en opnieuw reageren.
Bij deze woningen zie je je huidige positie en hoeveel kandidaten er op dat moment op de woning hebben gereageerd. Totdat de reactietermijn verstrijkt, kan je deze reacties nog intrekken.  

Lopende reacties: dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn is verstreken, maar nog niet definitief zijn toegewezen. Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier ook aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren. Let op: sta je op de nummer 1-positie, dan krijgt je een voorlopige aanbieding en komt er een aanbiedingsblokkade in je profiel. Je kunt dan niet op een andere woning reageren of in aanmerking komen voor een andere woningaanbieding.
 

Hoe vraag ik een huisvestingsvergunning aan?

Algemeen

De huisvestingsvergunning wordt verstrekt bij de verhuring van sociale huurwoningen. Deze ontvangt de nieuwe huurder bij of kort na het ondertekenen van het huurcontract.

Heeft u een huisvestingsvergunning nodig voor een sociale huurwoning die niet van Cazas Wonen is?

Dan kunt u dit aanvragen wanneer dit een sociale huurwoning betreft binnen een van de volgende gemeenten: Woerden, Montfoort of De Ronde Venen. U kunt langs komen op kantoor. Neem dan uw huurcontact, inkomensverklaring en geldig identiteitsbewijs mee. Of digitaal: Mail het huurcontract en inkomensverklaringen naar verhuur@cazaswonen.nl.

Voor de gemeente Utrecht geldt dat Cazas Wonen alleen een huisvestingsvergunning verstrekt wanneer het een woning van Stichting De Rijnhoven betreft. Vergeet u niet om (een kopie van) het huurcontract, een geldig legitimatiebewijs en de inkomstenverklaring aan te leveren. In alle andere gevallen wordt de huisvestingsvergunning voor een woning die niet van Cazas Wonen is binnen de gemeente Utrecht verstrekt door Het Vierde Huis.

 

Ik woon niet in de regio Utrecht. Kan ik toch in aanmerking komen voor een woning in die regio?

Algemeen

Ja, dit kan. U kunt zich inschrijven voor de regio waar uw voorkeur naar uit gaat. U kunt in meerdere regio's ingeschreven staan.

Sinds 1 januari 2015 geldt een nieuwe Huisvestingswet in Nederland. Volgens deze wet hoeft u geen binding meer met een stad of regio nodig te hebben om er een sociale huurwoning te mogen huren. Woningzoekenden worden dus niet meer uitgesloten op basis van bindingseisen, leeftijd en huishoudgrootte. Wel krijgen bepaalde groepen voorrang op de toewijzing bij bepaalde woningen. Welke voorrangsregels van toepassing zijn, wordt altijd in de advertentie vermeld.

Wat is de huurgrens voor een sociale huurwoning?

Algemeen

€ 879,66 (prijspeil 2024).

Is er een wachtlijst voor woonwagen standplaatsen?

Algemeen

In gemeentes De Ronde Venen, Montfoort en Utrecht loopt de toewijzing via een woongroepmodel met een voordrachtsregeling. Als u contact met ons opneemt via info@cazaswonen.nl, dan zal onze woonconsulent contact met u opnemen.

Hebben jullie antikraak in de verhuur?

Algemeen

Het kan voorkomen dat een woning of meerdere woningen tijdelijk worden verhuurd als antikraak. Wij geven deze dan in beheer bij Zwerfkei: 020-622 08 08, aan Sleutelklaar: 030-808 03 71 of via Gapph Vastgoedbeheer (088 626 2200). U kunt bij deze bedrijven informeren of er een woning beschikbaar is.