Overlast melden

Ik ervaar overlast wat kan ik doen?

Heeft u de informatie over hinder en overlast op onze website gelezen? En heeft u geprobeerd om in gesprek te gaan over de overlast die u ervaart? Dit is belangrijk, voordat u verder gaat en een melding doet.

In de filmpjes op deze website ziet u meer over 'wat is burenoverlast?': Burenfilmpjes

Gerelateerde vragen

Wanneer is er sprake van leefgeluiden en wanneer van overlast? En wat kan Cazas Wonen daarmee?

Algemeen

Iedereen hoort zijn buren wel eens. We noemen dit leefgeluiden. Voorbeelden van leefgeluiden zijn: het doortrekken van een toilet, een wasmachine die centrifugeert, een hond die blaft, het dichtslaan van een deur, klussen in de woning, incidenteel geven van een feestje of het huilen of schreeuwen van een kind. Al deze zaken horen bij normaal woongedrag. Leefgeluiden kunnen als hinderlijk worden ervaren. Wij raden u aan om dit met uw buren te bespreken. Buurtbemiddeling kan daarbij helpen.

Het kan ook zijn dat een bewoner veel meer merkt van zijn of haar buren. Dan kan er sprake zijn van overlast. Er is sprake van overlast wanneer er herhaaldelijk en ernstig inbreuk wordt gedaan op het woongenot van een bewoner. In de nachtelijke uren is er eerder sprake van overlast dan overdag. Wanner er aantoonbaar sprake is van overlast, spannen wij ons in om de overlast te stoppen en de huurder aan te spreken op ‘goed huurderschap’.

Cazas Wonen kan een overlastgevende huurder niet zomaar uit zijn woning zetten. Hiervoor is toestemming nodig van een rechter. Deze toestemming krijgt Cazas Wonen alleen als er een goed overlastdossier is. De overlastklachten moeten onafhankelijk zijn vastgesteld, bv. door de politie. Meldingen van alleen bewoners zijn vaak onvoldoende om een ontruimingsvonnis te krijgen. Gelukkig heeft Cazas Wonen wel andere instrumenten om overlast aan te pakken. Er kan zorg en hulp worden ingeschakeld of er kan een gedragsaanwijzing worden opgelegd.

Op de website www.problemenmetjeburen.nl staat veel informatie en tips om zelf met de buren aan de slag te gaan.
Op de website van papafume zijn verschillende videos over burenoverlast te zien.

Meer over dit onderwerp

Wat kunt u doen bij overlast van uw buren?

Algemeen

Heeft u last van uw buren? Dan is het verstandig om de irritatie niet te laten oplopen. Vaak zijn mensen zich helemaal niet bewust dat zij overlast veroorzaken. Door zo snel mogelijk met elkaar te praten, voorkomt u dat irritaties uit de hand lopen. Het resultaat is dat u beide uiteindelijk prettiger woont in uw straat of wijk.

Wanneer u overlast ervaart, verwachten wij van u dat u hierover zelf het gesprek aan gaat. Dat kan lastig zijn en veel mensen zien hier tegenop. Hier leest u tips over het aanspreken van buren, hoe u dit kunt doen en waarom dit belangrijk is of bekijk de video hieronder.

Meer over dit onderwerp

Ik wil overlast anoniem melden, kan dit?

Algemeen

Anonieme schriftelijke meldingen over overlast worden in principe niet in behandeling genomen. Weet dat de naam van de melder nooit genoemd wordt tijdens gesprekken met de veroorzaker. Heeft u vragen over anoniem melden of denkt u een goede reden te hebben om toch anoniem te melden? Neemt u dan telefonisch contact met ons op en vraag naar de sociaal beheerder. 

Ook kunt u via Mijn Cazas Wonen uw overlastmelding doen. Logt u hiervoor in op uw account.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik een zorgmelding maken?

Algemeen

Wanneer u zich zorgen maakt over de geestelijke gezondheid van iemand in uw (woon)omgeving, dan kunt u dit melden bij het meldpunt Advies en Bezorgd van de GGD regio Utrecht. Op de website Meldformulier OGGZ - GGDrU | GGDrU kunt u een zorgmelding bij de GGD regio Utrecht maken.

E-mail: meldpunt@ggdru.nl  / Telefoonnummer: 030 - 630 54 80

Ook als u zorgen heeft over eenzaamheid, verwaarlozing of vervuiling, kunt u contact opnemen met het meldpunt. U kunt ook de hulpverlening binnen uw eigen gemeente inschakelen. Op de website van uw gemeente kunt u vinden hoe u dit kunt doen.

Meer over dit onderwerp