Laatste nieuws

Urgent: stormschade

Wij vragen uw begrip Nu de stormen Dudley, Eunice en Franklin zijn gaan liggen, hebben we een inventarisatie gemaakt van de schade aan onze woningen. Samen met de bedrijven die we daarvoor inhuren, zetten we alles op alles om alle schades zo snel mog...
Uitroepteken

Verwachte stijging energieprijzen

Op dit moment is er veel aandacht voor de verwachte stijging van de energieprijzen (gas en elektra). Veel huurders vragen zich af wat de gevolgen zijn van deze prijsstijgingen en welke maatregelen wij treffen.

Gasprijs

Woonvoorziening De Heem vernieuwt

Naast de Cattenbroekerplas huisvest het Leger des Heils al jaren een bijzondere groep mensen op De Heem. Na jaren van gebruik zijn de woonruimtes en de ruimtes voor de dagbesteding toe aan vervanging. GroenWest en het Leger des Heils werken samen met...
Ambitie Inrichtingskaart Eindbeeld