Huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli onze huurprijzen aan. U heeft hierover een brief gekregen. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huren maximaal mogen stijgen. We vertellen u graag meer over de jaarlijkse huuraanpassing. 

1 juli 2023 
Vanaf 1 juli 2023 gaat de huur voor een woning van Cazas Wonen omhoog. Voor de meeste bewoners stijgt de huur met 2,6%. Voor dit percentage gaan we uit van de CAO loonontwikkeling met de gedachte dat hierdoor de huren niet harder stijgen dan de lonen. Bewoners met een hoger inkomen krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit geldt voor u als bewoner die per jaar meer verdient dan €48.836 (als u als bewoner alleen woont) of €56.513 (als u als bewoner met twee of meer personen woont). De huur van een sociale huurwoning mag nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem voor sociale huurwoningen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor bewoners die een hoger inkomen hebben passen we een inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat bewoners van een sociale huurwoning met een hoog inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. De huurverhoging gebruiken wij om te investeren in onder andere nieuwbouw, duurzaamheid en kwaliteit van onze woningen.

Uitzondering huurverhoging voor E,F en G labels
Cazas Wonen heeft besloten dit jaar geen huurverhoging door te voeren voor bewoners die een woning met een E,F of G label hebben. We vinden betaalbaarheid van woningen erg belangrijk. De betaalbaarheid van de woning wordt niet alleen bepaald door de kale huur van de woning, maar door het geheel aan woonlasten. De energielasten maken hier over het algemeen een groot onderdeel van uit. Om bewoners in een woning met dergelijk label tegemoet te komen, verhogen we de huur voor hen dit jaar niet. Wel kan het zijn dat de servicekosten wijzigen. De huurbevriezing is geen landelijk beleid, maar beleid van Cazas Wonen.