Huurverhoging 2022

Betaalbaar wonen naar draagkracht
Vanaf 1 juli 2022 gaat de huur voor een woning van GroenWest omhoog. Voor de meeste huurders stijgt de huur met het inflatiepercentage van 2,3%. Huurders met een hoger inkomen krijgen een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit geldt als u per jaar meer verdient dan € 47.948 (als u alleen woont) of € 55.486 (als u met twee of meer personen woont). De huur van een sociale huurwoning mag nooit hoger worden dan de maximale huur volgens het puntensysteem voor sociale huurwoningen (het woningwaarderingsstelsel).

U huurt een sociale huurwoning bij GroenWest: hoeveel huurverhoging krijgt u?

U woont alleen

U woont met 2 of meer personen

Huurverhoging

Inkomen onder € 47.948

Inkomen onder € 55.486

2,3% (inflatie)

Inkomen tussen € 47.948 en

€ 56.527

Inkomen tussen € 55.486 en € 75.369

Huurprijs van €633,25 of lager: maximaal € 50

 

Huurprijs hoger dan € 633,25:

Maximaal 5%

Inkomen hoger dan € 56.527

Inkomen hoger dan € 75.369

Huurprijs van €633,25 of lager: maximaal € 100

 

Huurprijs hoger dan € 633,25:

Maximaal 7,5%

Wij staan achter het principe van de inkomensafhankelijke huurverhoging, omdat wij het eerlijk vinden dat huurders van een sociale huurwoning met een hoog inkomen een huurprijs betalen die meer past bij hun inkomen. Huurders met een huurprijs onder de € 633,25 (de eerste aftoppingsgrens) betalen in relatie tot hun inkomen een lage huurprijs. De huurverhoging gebruiken wij om te investeringen in onder andere nieuwbouw, duurzaamheid en kwaliteit van onze woningen.

Wij gaan graag met u in gesprek
Mocht u betaalachterstand(en) hebben of u denkt dat u in de problemen komt, kunt u met ons contact opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek om samen met u naar de mogelijkheden te kijken. Het is niet meer mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de huurverhoging van 2022.