ISTA, een leverancier van GroenWest en Provides, is getroffen door een cyberaanval

Update ISTA: Uit onderzoek van ISTA is gebleken dat er GEEN gegevens van onze huurders betrokken waren bij een datalek.

Het hoofdkantoor van ISTA in Duitsland heeft te maken gehad met een cyberaanval . ISTA meet het verbruik van energie, warmte en water. Het maakt hiermee de afrekening stookkosten voor bewoners in gebouwen met een gezamenlijke energie-installatie (blokverwarming) mogelijk.

Mogelijk gegevens van onze huurders betrokken bij een datalek
Deze cyberaanval kan gevolgen hebben voor onze huurders, dus mogelijk ook voor u. Dat is vervelend voor hen die mogelijk betrokken zijn. Op dit moment is hier nog geen duidelijkheid over.

Op dit moment weet ISTA nog niet welke gegevens de aanvallers hebben verkregen of tot welke gegevens ze toegang hebben gehad. Zo is het nog onduidelijk of het ook gegevens van het kantoor in Nederland gaat. ISTA is bezig om dit in kaart te brengen. Mocht ook de Nederlandse systemen geraakt zijn, dan kan het gaan om persoonsgegevens van onze huurders die wonen in een gebouw met een gezamenlijke energie-installatie (blokverwarming).

Meer weten we op dit moment nog niet
ISTA heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht en heeft aangifte gedaan bij de politie. Een gespecialiseerd team onderzoekt nu het incident. Zodra we meer weten, informeren wij u op onze website.

Wat kunt u nu al doen voor uw eigen veiligheid?
Verwijder verdachte e-mails van onbekende afzenders. Open geen links of bestandsbijlagen in e-mails van afzenders die u niet kent.

Maakt u gebruik van een ISTA online service?
Wijzig dan uw wachtwoord. Gebruikt u hetzelfde wachtwoord ook ergens anders? Wijzig daar dan ook uw wachtwoord.
Wees alert op berichten van uw bank. Verifieer altijd dat echt uw bank belt of mailt. Hoe u dit kunt doen, staat op de website van uw bank. Lees die instructies vooraf goed door.

GroenWest en Provides nemen de privacy van huurders heel serieus
GroenWest en Provides werken volgens de normen van de BIC, de Baseline Informatiebeveiliging (woning)Corporaties en de AVG. Dit betekent dat we uw gegevens technisch goed beveiligen en zorgvuldig werken. Ook met onze leveranciers hebben we de vereiste contractuele afspraken voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Meer informatie op de website van Ista
Op de website van Ista geven zij updates over de situatie. Lees het hier > https://www.ista.com/nl/updates