Saar Spanjaard nieuwe bestuurder GroenWest en per 1 januari van fusiecorporatie

Per 1 december 2021 is Saar Spanjaard benoemd tot directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest. Vanaf 1 januari 2022 gaat zij de fusiecorporatie van GroenWest (Woerden) en Provides (IJsselstein) leiden. Zij volgt Theo Stubbé op die, na het vertrek van Karin Verdooren in maart 2021, de ingezette fusie heeft begeleid. Met haar benoeming kan de verdere ontwikkeling van de fusiecorporatie voortvarend voortgezet worden.

Hiervoor was Saar Spanjaard directeur Woonservice bij Staedion in Den Haag en algemeen directeur bij Avres (werk- leerbedrijf) waar zij de fusie heeft begeleid. De fusiecorporatie moet in haar ogen een corporatie worden die naast de bewoners komt te staan: “We willen het goede behouden en samen sterker worden. Samen gaan we bouwen aan een nog mooiere organisatie die het beste van beide corporaties samenbrengt en dicht bij de bewoners staat.”

Door de samenwerking ontstaan extra mogelijkheden op het gebied van nieuwbouw, betaalbaarheid en dienstverlening.