Visitatie

De samenleving heeft een belangrijke rol als het gaat om het beoordelen van het maatschappelijk presteren van corporaties. Verticaal toezicht door de overheid wordt aangevuld door ‘horizontale’ verantwoording aan de samenleving. Huurders, gemeenten en andere belanghouders kunnen nu gefundeerd hun maatschappelijk oordeel uitspreken over prestaties van woningcorporaties.

Het visitatiestelsel maakt objectief zichtbaar en meetbaar wat corporaties nu en straks kunnen betekenen voor bestuurders, toezichthouders, de rijksoverheid en vooral voor de huurders, de buurten en andere belanghouders. Deelname aan maatschappelijke visitaties is verplicht voor corporaties die lid zijn van brancheorganisatie Aedes. Ook GroenWest is lid van Aedes.Visitatie 2018 door Raeflex

Cazas Wonen heeft het onafhankelijke bureau Raeflex gevraagd om een visitatie uit te voeren. De visitatiecommissie kijkt naar het functioneren en presteren van Cazas Wonen. In juni 2018 is het visitatierapport gepubliceerd.

 

Een sterk lokaal verankerde corporatie met goede antennes voor de maatschappelijke opgaven

"Een goed maatschappelijk presterende corporatie". Zo typeert de visitatiecommissie Cazas Wonen in 2018. Met een gemiddelde score van 8,1 hoort de corporatie bij de hoogst scorende corporaties in Nederland. De commissie beschrijft Cazas Wonen als een doelmatige, professionele en sociaal betrokken organisatie. Ook het huurbeleid, duurzaamheid en de maatschappelijke prestaties krijgen een plus. “Cazas Wonen is een krachtige en sterk lokaal verankerde corporatie met goede antennes voor de maatschappelijke opgaven”, aldus de visitatiecommissie. Karin Verdooren, directeur-bestuurder van Cazas Wonen, is blij met de beoordeling: “Ik ben trots op de prestatie die alle collega’s hebben neergezet. Door de grote inzet van onze mensen hebben we dit resultaat bereikt en kunnen we ook de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.”

Maatschappelijk functioneren en presteren

Elke vier jaar moet een corporatie een visitatie laten doen. Bij Cazas Wonen gebeurde dit in 2018 voor het laatst. Een visitatie beoordeelt het maatschappelijk presteren van corporaties. Naast die wettelijke verplichting vinden wij het belangrijk om onze maatschappelijke meerwaarde te kunnen laten zien. Een visitatiecommissie kijkt kritisch naar ons functioneren en onze prestaties: hoe we het doen en of we de goede dingen doen. Daar kunnen we van leren en onszelf verbeteren. Zo ontstaat een goed en breed beeld over hoe wij maatschappelijk functioneren en presteren. De commissie legt dit vast in het visitatierapport.

Samen werken aan de toekomst

Cazas Wonen heeft de visitatiecommissie gevraagd om aandachtspunten mee te geven voor de toekomst. In het nieuwe ondernemingsplan wordt ruimte gemaakt voor deze aandachtspunten. Verdooren: “We willen in de toekomst nog meer de buitenwereld naar binnen halen, letterlijk en figuurlijk. We zoeken naar creatieve manieren om samen te werken met huurders en ook met partners en met elkaar op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen voor maatschappelijke opgaven in wonen en zorg, duurzaamheid en nieuwbouw. Daar gaan we voor.”

De volledige bestuurlijke reactie vindt u op pagina 21 van het visitatierapport.