Buurtklik is samen sterk voor woongeluk

Saar Spanjaard, directeur-bestuurder van Cazas Wonen, gelooft in Buurtklik. Het is een totaal nieuwe aanpak van het woningtekort, die meer biedt dan alleen een dak boven je hoofd.

“Er zijn grote groepen mensen die op korte termijn een woning nodig hebben. Denk aan al die afgestudeerden op zolderkamertjes bij hun ouders, gescheiden mensen, statushouders, doorstromers uit de zorg die nu nog op plekken wonen waar ze allang niet meer thuishoren. En zo ook nog eens zorgplekken bezet houden. Reguliere woningzoekers die snakken naar een eigen plek en bewust kiezen voor gemengd wonen.”

“Buurtklik is een prachtige manier om hun snel een kwalitatieve en betaalbare woning te bieden, waarmee ze hun woongeluk vinden. En wel in een kleinschalige, leefbare buurt met een mix van mensen die naar elkaar omkijken.”

Vooral de saamhorigheid is een meerwaarde volgens Spanjaard. “Die saamhorigheid faciliteren we volop. Daarmee geven we bewoners niet alleen een dak boven hun hoofd, maar dragen we ook op andere manieren blijvend bij aan hun woongeluk. Met bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimten, een gezamenlijke tuin, maar ook ondersteuning bij hun eigen initiatieven. Met nadruk hun eigen initiatieven.

We willen mensen niet tegen hun zin gelukkig maken met dingen die wij bedenken, maar juist de mogelijkheden scheppen voor wat zij zelf willen. En dat werkt uitstekend, is onze ervaring met eerdere gemengd wonen initiatieven.”

Kijk voor meer informatie over ons nieuwe woonconcept Buurtklik op cazaswonen.nl/buurtklik