Cazas Wonen legt fundament voor 250 appartementen in Leidsche Rijn

Cazas Wonen en SSH storten samen met HKU, Gemeente Utrecht en G&S Bouw het eerste vloerdeel van ‘Home of the Artists’. HOTA is een nieuw woongebouw met bijna 250 appartementen voor creatieve studenten en starters in Leidsche Rijn Utrecht. Het vloerdeel symboliseert de bijzondere samenwerking voor snelle terugdringing van de woningnood.

Onder toeziend oog van alle aanwezigen gaat de betonschuif open. De specie stort naar beneden en vloeit langzaam maar gestaag uit. De betrokken partijen smeren het beton glad en drukken er vervolgens letterlijk hun stempel op: Home of the Artists. De handeling markeert de bijzondere samenwerking die het fundament vormt voor de nieuwbouw op deze bijzondere plek.

Dynamische en creatieve plek in Leidsche Rijn
Home of the Artists verrijst vlakbij het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Het wordt dé dynamische en creatieve gemeenschap voor HKU-studenten en woonstarters. Een plek voor jonge kunstenaars en andere creatievelingen die een belangrijke bijdrage leveren aan cultuur in de stad. Het is een volgende stap om zo snel mogelijk de woningnood te verminderen.

Samenwerken aan woongeluk
Alleen door gedurfd en creatief samen te werken, lukt het om zo snel mogelijk nieuwe woningen te bouwen. Eva Oosters (wethouder Cultuur gemeente Utrecht), Richard Goldsweer (teammanager SSH), Felipe Salve (directeur Huisvesting HKU), Frank Aalders (directeur G&S Bouw) en Saar Spanjaard (directeur-bestuurder Cazas Wonen) hebben daar nu letterlijk en figuurlijk de basis voor gelegd. Wethouder Eva Oosters: “Starters en studenten hebben het moeilijk op de woningmarkt. Dat er corporaties zijn die betaalbare woningen kunnen aanbieden op deze plek helpt enorm.”

“Als sector en als corporatie staan we voor een enorme opgave”, zegt Saar Spanjaard. “Ik ben blij dat we de samenwerking vonden met collega-corporatie SSH, de HKU, de gemeente en niet te vergeten de toekomstige bewoners. Bijna 250 eenheden voor studenten en starters is echt een forse stap in de richting van het oplossen van het woningtekort.” Rob Donninger vult aan: “Deze samenwerking is bij toeval ontstaan. Door met elkaar samen te werken en kansen te zien kun je tot iets heel moois komen en daar is Home of the Artists een prachtig voorbeeld van.”

De oplevering is naar verwachting eind 2025.