Cazas Wonen neemt 34 woningen Mooiland over

Woningcorporatie Cazas Wonen neemt op 31 mei 2023, 34 huurwoningen in IJsselstein over van woningcorporatie Mooiland. Bewoners en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Om welke woningen gaat het?
Het gaat om 34 appartementen aan de Talingweide in IJsselstein.

Reden voor verkoop
Het grootste deel van de sociale huurwoningen van Mooiland staat in Noordoost-Brabant, Gennep en in Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en omgeving. Dit noemen zij hun kerngebied. Daar staat Mooiland klaar voor mensen met lagere inkomens of voor mensen met een bijzondere woonvraag en zijn zij herkenbaar en goed aanspreekbaar in de wijk. 

Mooiland heeft ook woningen buiten haar kerngebied. Hier is het bezit sterk versnipperd. Andere woningcorporaties kunnen hier met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom trekt Mooiland zich de komende jaren geleidelijk terug uit deze gebieden. Dat doen zij door woningen te verkopen. Daarbij draagt Mooiland haar huurwoningen bij voorkeur over aan regionaal verankerde corporaties. Vanaf 2024, nadat de complexmatige verkopen zijn afgerond, is Mooiland met deze wijzigingen alleen nog actief in het kerngebied.’ 

Carly Jansen, bestuurder van Mooiland: "Bij de verkoop van de woningen in IJsselstein hebben we gezocht naar een verhuurder die deze appartementen ook voor de toekomst behoudt voor de doelgroep in de sociale huursector. Deze verhuurder vonden wij in Cazas Wonen. Zij zijn een woningcorporatie die zowel regionaal als lokaal actief is en weet wat er in de buurten en wijken in IJsselstein leeft en speelt. Dat is voor ons een belangrijke overweging.”   

Saar Spanjaard, directeur-bestuurder Cazas Wonen, licht de aankoop toe: “We heten de bewoners van de 34 appartementen aan de Talingweide van harte welkom bij Cazas Wonen. Cazas Wonen is een sterk regionaal verankerde woningcorporatie, ook in IJsselstein. Wij werken aan kernen en buurten waar het prettig samenleven is en waar voldoende kwalitatieve, duurzame en betaalbare woningen beschikbaar zijn. Samen met de bewoners aan de Talingweide hebben we nog meer positieve impact in IJsselstein”. 

Veranderingen
Mooiland en Cazas Wonen werkten gezamenlijk aan een zorgvuldig verkoopproces. Ook rond het proces van de overdracht werken zij samen. Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname.