Samen een beetje groener

Een mooi sociaal gebaar van Inwoners voor Inwoners De Ronde Venen zorgt dat bewoners waar nu groot onderhoud gedaan is door Cazas Wonen de laatste toevoeging krijgen. “Ik ben heel blij dat we met de regentonnen het puntje op de i kunnen zetten in ons renovatieproject waarbij onze woningen zijn verduurzaamd en een energielabelstap hebben gemaakt van D naar A+ ”, aldus Piet van Rooij senior procesleider van Cazas Wonen

Onderhoud met een mooie samenwerking

Cazas Wonen werkt aan kernen en buurten waar het prettig samenleven is en waar voldoende kwalitatief, duurzame woningen zijn. We kunnen en willen dit niet alleen bereiken, we doen het samen met onze bewoners én met onze partners. In dit geval met Coen Hagedoorn. Stichting Inwoners voor Inwoners (IVI) belde Cazas Wonen dat zij 35 regentonnen beschikbaar willen stellen aan bewoners van Cazas Wonen. “Bij de succesvolle regentonactie in 2023 hebben een aantal inwoners de regenton weer beschikbaar gesteld voor een goed doel, aldus Henk Verhoek van IVI. In overleg tussen IVI en Cazas Wonen is ervoor gekozen om de door de inwoners beschikbaar gestelde regentonnen in te zetten bij het groot onderhoudsproject voor bewoners van Cazas Wonen.

Per onderhoudsproject een bijdrage leveren aan het klimaat

De klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. Door in te gaan op het mooie initiatief van IVI dragen we samen een steentje bij om de opwarming van de aarde met kleine stapjes tegen te gaan. Cazas Wonen dankt de stichting voor hun idee en hoopt dat we in de toekomst vaker samen kunnen werken aan verschillende thema’s om bewoners te helpen waar nodig.