Sociale woningbouw in Baambrugge stap dichterbij

Met de ondertekening van de ontwikkelovereenkomst tussen woningcorporatie Cazas Wonen en ontwikkelaar Postwijck B.V. komt de nieuwbouw van 6 sociale huurwoningen in Baambrugge een stap dichterbij. De woningen zijn onderdeel van een groter nieuwbouwplan aan de Zuwe. Naast 6 rug-aan-rug sociale eengezinshuurwoningen maken middenhuur- en koopwoningen onderdeel uit van het plan. Saar Spanjaard licht toe: ”Ook in kleinere kernen zetten we in op uitbreiding van het woningaanbod. Niet alleen om antwoord te geven op de grote vraag naar woningen, maar ook omdat het de leefbaarheid in de kleine kernen ten goede komt. Daar maken wij ons hard voor." Om de woningen mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld, dat aan de gemeenteraad van gemeente De Ronde Venen ter vaststelling wordt voorgelegd.