Start van Werkgroepen Leefbaarheid en Onderhoud & Verduurzaming bij HV Weidelanden

Beste bewoners,

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de werkgroepen Leefbaarheid en Onderhoud & Verduurzaming van HV-Weidelanden officieel van start zijn gegaan! Deze werkgroepen zijn voortgekomen uit de klankbordgroepbijeenkomst die op 19 september 2023 heeft plaatsgevonden.

Na een succesvolle kennismakingsbijeenkomst op 13 november 2023, waarin enthousiaste buurtbewoners elkaar ontmoetten, is in samenwerking met Cazas Wonen een jaaragenda opgesteld voor beide werkgroepen. De werkgroepen zijn direct aan de slag gegaan met concrete initiatieven. De werkgroep Leefbaarheid is gestart met het ontwikkelen van een ideeënbus, die als pilot in Woerden zal starten. Dit biedt bewoners een platform om hun ideeën en suggesties voor een nog leefbaardere buurt te delen en te bespreken. Tegelijkertijd heeft de werkgroep Onderhoud & Verduurzaming haar eerste stappen gezet door een bezoek te brengen aan de Futenlaan, waar zij meer hebben geleerd over lopende projecten van Cazas Wonen op het gebied van onderhoud en duurzaamheid.

Wat staat er verder op de agenda? Tijdens de gezamenlijke jaarafsluiting in november, in aanwezigheid van het bestuur van HV Weidelanden, beide werkgroepen, de klankbordgroep en vertegenwoordigers van Cazas Wonen, zullen we de inspanningen, belangrijkste bevindingen en behaalde resultaten van de werkgroepen met elkaar delen. Dit biedt een waardevolle gelegenheid om terug te blikken op het afgelopen jaar en te bespreken wat van belang is voor het komende jaar.

We kijken uit naar een mooie samenwerking en een inspirerende uitwisseling van ideeën en initiatieven die onze buurt nog leefbaarder en duurzamer zullen maken!

Bent u enthousiast en geïnteresseerd om deel te nemen aan de klankbordgroep en/of werkgroepen en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze buurten?

Aarzel dan niet en neem snel contact op met Aad Kruys (Secretaris HV-Weidelanden) via a.kruys@hv-weidelanden.nl.