Uitnodiging bijeenkomst gemeente IJsselstein

Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen niet meer in een ggz-instelling, maar zelfstandig thuis. Dit kan ook in jouw wijk zijn. Je woont samen met elkaar in de straat en in de buurt. Maar wat doe je als de ander gedrag vertoont wat je niet begrijpt of waar jij je zich zorgen over maakt? Wat doe je dan wel of juist niet?

Doel Welkome Wijk

Het doel van Welkome Wijk is om vooroordelen over buurtbewoners met een psychische achtergrond te verminderen. We willen bereiken dat er meer begrip komt voor elkaar en dat iedereen zich welkom voelt in de wijk.

Bijeenkomsten

Samen met Stichting Pulse en Cazas Wonen organiseert de gemeente IJsselstein bewustwordingsbijeenkomsten voor drie doelgroepen: inwoners, vrijwilligers en professionals. Tijdens de bijeenkomst krijg je informatie over wat het betekent om te leven met een psychische kwetsbaarheid. Houding, gedrag en leefwijzen wat je niet begrijpt, waar je zorgen over hebt, last van heeft of misschien bang voor bent staan centraal. De bijeenkomst wordt begeleid door een gespreksleider en twee mensen die zelf een psychische kwetsbaarheid hebben (gehad). Zij delen graag hoe je van betekenis kunt zijn. Met meer inzicht loop je de deur weer uit!

Uitnodiging bijeenkomst bewoners IJsselstein: donderdag 20 april 19.00 – 21.30 uur in het Fulcotheater

Meer informatie lees je op www.ijsselstein.nl 

 

 

 

 

https://www.ijsselstein.nl/Inwoners/Zorg_onderwijs_en_ondersteuning/Welkome_Wijk