Voor de eerste keer afspraken voor 4 jaar voor ambities sociale huur

Het woningtekort is een landelijk probleem waar ook De Ronde Venen mee kampt. Het uitbreiden van de woningvoorraad heeft daarom voorrang. Doel is in de periode 2022-2025 ongeveer 280 sociale huurwoningen erbij bouwen. Dit, en meer staat in de prestatieafspraken die wethouder Rein Kroon (gemeente De Ronde Venen), directeur-bestuurder Saar Spanjaard (GroenWest) en voorzitter Jan Peltenburg (huurdersvereniging Weidelanden) woensdag 15 december 2021 hebben ondertekend.

Wethouder Rein Kroon: "In onze gemeente is er een grote behoefte is aan betaalbare huurwoningen: zowel bij senioren als bij jongeren. Daarom zetten we vooral in op de bouw van kleine levensloopbestendige appartementen. Deze appartementen aan de Prins Bernhardlaan zijn daar een mooi voorbeeld van. Deze zijn met voorrang toegewezen aan onze inwoners. Het is fijn dat GroenWest 280 woningen gaat bouwen tot 2025."

Jan Peltenburg van de huurdersvereniging vult aan: "We willen eigenlijk voor ieder wat wils, ook voor bestaande huurders. Bestaande vaak oudere huurders willen best wel kleiner wonen. Laten ze een grotere woning achter dan stromen ze met voorrang door naar een passende nieuwe woning. En maken zo ruimte voor bijvoorbeeld gezinnen. Dit project Van groot naar beter zetten we de komende 4 jaar onverminderd voort."

"Met het ondertekenen van de meerjarige prestatieafspraken hebben we een goede basis gelegd om ons de komende jaren gezamenlijk in te zetten voor leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid voor onze huurders en woningzoekenden. We hebben als GroenWest gelukkig voldoende financiƫle armslag om deze aantallen nieuwe woningen daadwerkelijk te bouwen. We zijn een gezonde corporatie met een gezonde ambitie", besluit directeur Saar Spanjaard.

Vanaf 1 juli van dit jaar geldt de herziene Woningwet. Die maakt het voor gemeenten mogelijk om voor meer jaren afspraken te maken met hun woningcorporatie. De prestatieafspraken in De Ronde Venen gaan naast de bouwambitie over duurzaam wonen, wonen met zorg en over de leefbaarheid van de huurcomplexen en de buurten.