Governance

Cazas Wonen vindt goede governance van groot belang. Het helpt bij slagvaardig en transparant te handelen. Daarom volgt Cazas Wonen de Governance Code Woningcorporaties. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiƫle beheersing. De Governance code gaat uit van het principe "pas toe of leg uit". Hoe Cazas Wonen invulling geeft aan de code kunt u lezen in de documenten hiernaast.