Integriteit

De medewerkers van Cazas Wonen doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en onze belanghouders vertrouwen hebben in Cazas Wonen als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van Cazas Wonen bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in een integriteitsbeleid.

Het integriteitsbeleid 'Wat kan wel en wat kan niet?' is een openbaar document. Wij willen op de inhoud te allen tijde aanspreekbaar zijn. Huurders, woningzoekenden, externe relaties en andere belanghebbenden kunnen de code hier bekijken.

Gedragscode extern

Leveranciers en bedrijven die in opdracht van ons werken, ontvangen van ons de 'Gedragsregels Leveranciers En Relaties '. Zij worden geacht van de inhoud van de code op de hoogte te zijn en weten dus aan welke afspraken en gedragsregels wij hen zullen houden. Op deze pagina vindt u de link naar deze code.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijke fraude of zelfverrijking van woningcorporaties, hun medewerkers, management en bestuurders.

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen, desgewenst anoniem, meldingen doen: bewoners, huurders, werknemers en interne toezichthouders van corporaties, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen. De melder wordt, voor zover de situatie dat toelaat, geïnformeerd over de stand van zaken en resultaat van de behandeling van de melding.

De Inspectie Leefomgeving en Transport beheert het Meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit op basis van de meldingen. Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een corporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of de wijk.

Meer informatie en contactgegevens Meldpunt Integriteit