Kwaliteitslabel

Wanneer u een woning huurt, is het goed om te weten wat Cazas Wonen doet om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Cazas Wonen is lid van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). Zij meten de kwaliteit van alle diensten door de ogen van de huurder. Voldoen deze volgens een deskundige commissie aan de kwaliteitseisen - vriendelijkheid, geduld, duidelijkheid, redelijkheid en respect - dan krijgt de corporatie het KWH-Huurlabel. Het KWH controleert continu of er nog steeds aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Zo blijft Cazas Wonen alert op het verbeteren van haar dienstverlening.

Welke dienstverlening mag u van Cazas Wonen verwachten?

Het KWH-Huurlabel beslaat alle woondiensten die een corporatie biedt. Vanaf het moment dat een woningzoekende binnenkomt en huurder wordt tot en met het moment dat deze huurder weer vertrekt en nagenoeg alles wat de corporatie in die tussentijd aan dienstverlening biedt. De verwachtingen die klanten bij deze woondiensten hebben, zijn door KWH vertaald in kwaliteitseisen.

Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in vier labelonderdelen:

  • Contact
  • Verhuizen
  • Onderhoud
  • Klachten afhandelen

Meetbare kwaliteit door de ogen van de klant
Het KWH-Huurlabel neemt u als woonconsument als uitgangspunt. De meting houdt ons een spiegel voor: hoe ziet de corporatie eruit door de ogen van de klant? De kwaliteitseisen zijn gebaseerd op algemeen gangbare normen en waarden, zoals respect hebben voor elkaar, tijdigheid, duidelijkheid, aanspreekbaarheid, geduld en vriendelijkheid.

Meer informatie vindt u op www.kwh.nl en www.ikwilzorgelooshuren