Huurdersvereniging Weidelanden

Beste bewoner,

Huurdersvereniging Weidelanden nodigt u uit voor onze Algemene Jaarvergadering op 20 maart 2024.
Wij informeren u over de belangrijke zaken betreffende onze vereniging.
Wij leggen verantwoording af over onze activiteiten van het afgelopen jaar en blikken vooruit.
Weidelanden vindt het belangrijk om huurdersbetrokkenheid zo breed mogelijk vorm te geven en dat doen wij met medewerking van CazasWonen. Beide delen het belang dat op bepaalde
beleidsthema’s en/of huurder gerelateerde vraagstukken een brede achterban meedenkt en input geeft. Hierdoor vindt er raadpleging plaats, wordt er kritisch getoetst en wordt Weidelanden in
staat gesteld om te komen tot goed verantwoorde adviezen. Om deze vorm van participatie zo goed mogelijk vorm te geven, gaan we in de komende jaren qua opzet door met de gevolgde lijn
van werkgroepen.


Komt u ook naar de AJV op 20 maart?
Zaal open vanaf 19:00 uur, aanvang vergadering 19:30 uur.

Het programma van de Algemene Vergadering:

  • Opening door de voorzitter
  • Actuele zaken & ingekomen stukken
  • Verslag van de AV van 22 maart 2023*
  • Jaarverslag 2022 van de secretaris **
  • Verslag van de Kascotrolecommissie
  • Financieel verslag 2023 van de penningmeester *
  • PAUZE
  • Klankbordgroep en Werkgroepen
  • Sluiting door de voorzitter

Aad Kruys, secretaris, a.kruys@hv-weidelanden.nl - www.hv-weidelanden.nl

*) Exemplaren zijn aanwezig in de zaal, toezending via e-mail is een aanrader.
**) Jaarverslag 2023 wordt op aanvraag via e-mail toegezonden.

Plaats: Sport en zalencentrum De Willesstee, Pieter Joosten laan 24, 3648 XR Wilnis 

Wilt u deelnemen? Heeft u vragen aan het bestuur?
Stuur een e-mail naar het bovengenoemd adres.